Achtkarspelen is niet tegen laagvliegroute: "Staten hebben al advies gegeven"

Met elf stemmen tegen en tien stemmen voor is de gemeente Achtkarspelen de enige overheid in Fryslân die zich niet uitspreekt tegen de mogelijke laagvliegroute van F35's. Deze zomer praat het Rijk over het mogelijk heropenen van de laagvliegroute over oostelijk Fryslân, die sinds 2003 niet meer werd gebruikt.
Achtkarspelen PvdA
Een heropening zou betekenen dat F35's op 75 meter hoogte kunnen overvliegen. De PvdA in Achtkarspelen, die de motie samen met de FNP indiende, baalt daarvan. Fractievoorzitter Theun Nicolai: "Hiermee doet Achtkarspelen zichzelf weer eer aan als de gemeente die 'anders dan anders' is. Dat wordt vaak positief uitgelegd, in dit geval is dat bijzonder negatief."
Achtkarspelen CDA
Eén van de partijen die tegen stemde, is Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA). Eén van de redenen daarvoor is volgens fractievoorzitter Sierd Vegelin dat het om symboolpolitiek gaat. "Dit is bühnewerk. De Staten hebben vorige week al een advies gegeven richting de Tweede Kamer. Ook zei de staatssecretaris dat er voor 1 juni nog geen duidelijkheid over is, dus het is nu eerst afwachten."
Wel geeft Vegelin toe dat ze hun keuze beter hadden moeten toelichten: "Zwart-wit bekeken staat er nu inderdaad dat de gemeente Achtkarspelen tegen de motie is. We hadden een stemverklaring moeten afgeven. Dat zijn we vergeten. Wij zijn echt niet specifiek voor een laagvliegroute." Vegelin geeft aan dat de nationale veiligheid ook belangrijk is voor zijn partij.
Achtkarspelen GBA
Opvallend was de stemming bij het CDA. Bij die partij stemden drie raadsleden voor en drie tegen de motie. Meindert Talma stemde voor, maar neemt het de tegenstemmers niet kwalijk: "Het is een belangrijk punt voor de inwoners van Achtkarspelen, maar ieder heeft zijn eigen plicht om te stemmen waar diegene voor staat."
Talma is niet bang dat er daardoor te weinig steun is voor de motie, ook omdat die al is aangenomen door de provincie Fryslân en Ooststellingwerf: "Het is ook meer een sein naar de hogere overheden dat we die laagvliegroute hier niet willen hebben. Ik zit er dus niet over in dat er genoeg animo is in de politiek om die laagvliegroute hier niet weer te krijgen."
© Omrop Fryslân