Pieter Winsemius wil 'Aanvalsplan Grutto' in maart overhandigen aan minister Schouten

Nog niet alle betrokken partijen hebben zich er al aan verbonden, maar het is nu aan de politiek om het zogenaamde 'Grutto Aanvalsplan' voor elkaar te krijgen. Initiatiefnemer en oud minister van milieu Pieter Winsemius wil het plan half maart overhandigen aan minister Carola Schouten van Landbouw, Visserij en Natuur.
Skries op in pealtsje yn de Blokhússleatpolder © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Grofweg komt het plan dat in april vorig jaar naar buiten kwam erop neer dat er 10.000 hectare grote gebieden moeten komen voor de grutto, maar ook andere weidevogels. En dat moet gebeuren in de vijf provincies waar de meeste grutto's broeden. Met Fryslân in de hoofdrol. De inrichting en beheer moet er ook ingrijpend op aangepast worden. Boeren in die gebieden moeten er zeker van zijn dat zij er ook op lange termijn genoeg kunnen verdienen. Het aantal koeien moet aangepast worden op het weiland, zodat er minder intensief geboerd wordt, het verlies aan inkomen moet opgevangen worden en er moet meer betaald worden voor de melk.
Het plan wordt gesteund door de Friese Milieufederatie en It Fryske Gea. In Fryslân zou het gaan om 10 of 11 gebieden. Winsemius heeft met veel partijen om tafel gezeten om het plan verder te ontwikkelen en ziet dat er kansen zijn en ook bereidheid om die te pakken. Maar door de stikstofcrisis bewegen veel partijen in de melkveesector zich nu even niet.
In alarmearjende skries © Remco de Vries, Omrop Fryslân