Hongersnood onder gruttokuikens in Fryslân door tekort aan insecten

Er is hongersnood onder de gruttokuikens en daardoor worden er niet voldoende kuikens groot genoeg om zelf jongen te produceren. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder jaarlijks een duizend kuikens bij de IJsselmeerkust en in Zuidwest-Fryslân.
Skries yn in blomrike greide © Remco de Vries
De eerste resultaten zijn donderdag bekendgemaakt tijden de provinciale weidevogelkennisdag in Joure. Het blijkt dat het probleem overal speelt. Voor het in stand houden van de soort maakt het uiteindelijk weinig uit of de kuikens groot worden in de Skriezekrite Idzega of in een intensiever gebruikte weide. Er zitten wel meer grutto's in reservaten, maar als de kuikens niet voldoende voedsel hebben, leveren ook die gebieden niet genoeg geslachtsrijpe vogels op om de populatie te laten groeien.
Dat betekent niet dat de huidige maatregels om grutto's te helpen niets opleveren, maar wel dat die aanlopen tegen een veel groter probleem: de hongersnood door te weinig insecten. Van die insecten zijn de kuikens afhankelijk, want dat is wat zij eten.
Skries yn it boerlân © Omrop Fryslân
Onderzoeker Egbert van der Velde van de Rijksuniversiteit Groningen: "Wij zitten daar nu eigenlijk op het maximale wat aan beheer functioneel is. Extra beheer levert dus geen extra rendement aan kuikens op. Dat komt puur omdat er eigenlijk hongersnood is onder die kuikens. Er moet gewoon aanvullend beheer komen om die hongersnood te verhelpen."
Een redelijk eenvoudige maatregel is het langer nat houden van plasdrasgebieden, ook na 15 juni. De kuikens zijn op die datum nog lang niet sterk genoeg en moeten nog kunnen dooreten.