"Boeren die niets doen aan weidevogels moeten een minderheid worden"

Er komen grotere gebieden waar weidevogels goed kunnen vertoeven. Althans als het aan gedeputeerde Douwe Hoogland ligt. Hij zei dat op de jaarlijkse weidevogelkennisdag in Joure. Boeren die niets doen voor weidevogels, moeten een minderheid worden, vindt Hoogland.
Ljip © Shutterstock.com
"Wat mij betreft wel", antwoordt gedeputeerde Douwe Hoogland op de vraag of boeren die niets voor weidevogels doen in de toekomst een minderheid moeten worden. Om die grotere gebieden is gevraagd door weidevogelbeschermers verenigd in het zogenoemde Olterterp-overleg.

Geld moet uit Den Haag of Europa komen

Hoogland ziet wel mogelijkheden die grotere vogelgebieden te combineren met bijvoorbeeld de aanpak van de problemen in het veenweidegebied. Het geld daarvoor zou uit Den Haag of Europa moeten komen, zo maakte hij duidelijk.
© Omrop Fryslân

Provinciale uitnodiging naar Portugal

Maar ook buiten buiten Fryslân zijn er problemen. Zo kan een nieuw vliegveld bij Lissabon in Portugal ernstige gevolgen hebben voor onder andere de gruttopopulatie.
Er ligt een afspraak om samen met Vogelbescherming Nederland protesthandtekeningen te overhandigen aan de ambassadeur van Portugal. Tot nu toe zijn er meer dan 30.000 handtekeningen ingezameld
Maar daar blijft het niet bij. Gedeputeerde Hooglans zal eveneens een uitnodiging naar Portugal sturen om de politicus die verantwoordelijk is voor het Portugese vliegveld rond te leiden in Fryslân. Daarmee wil hij laten zien wat de Friezen doen om de grutto te beschermen.
© Vogelbescherming Nederland

Steenmarter

Wat die bescherming betreft, is er dit jaar meer ruimte voor de bestrijding van steenmarters. Het bestrijdingsprogramma wordt momenteel in zeven gebieden toegepast. Het heeft tot nu toe 36 dode steenmarters opgeleverd. Maar je moet je daar niet te eenzijdig op richten, waarschuwt gedeputeerde Hoogland.
Gedeputeerde Douwe Hoogland

Bescherming, maar ook een boerenbedrijf kunnen uitoefenen

"Alles is beter dan alleen op predatie te focussen. We moeten echt kijken naar biotopen en naar grotere gebieden. Dat moet deel uitmaken van de bedrijfsvoering van de boer om de weidevogel uiteindelijk te kunnen redden. En dan hebben we grotere gebieden nodig. Tegelijkertijd moeten boeren ook hun bedrijf kunnen uitoefenen."