Oplossingen voor ecologische waterkwaliteit in Workumer Nieuwland

Wetterskip Fryslân werkt aan oplossingen om het watersysteem en de ecologische waterkwaliteit in het gebied Workumer Nieuwland te verbeteren voor nu en de toekomst. Met deze verbeteringen beperkt het wetterskip de wateroverlast bij extreme regen door klimaatveranderingen.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Samen met belanghebbenden heeft Wetterskip Fryslân gezocht naar oplossingen om het te verbeteren. Er zijn verschillende overleggen geweest die geleid hebben tot een ontwerp-projectplan Klimaatrobuuste Polders. Dit plan is ook te lezen op de website van het wetterskip. Komende weken kan iedereen dit plan lezen en hierop reageren.

Wateroverlast

Wetterskip Fryslân verbetert de ecologische waterkwaliteit door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Op die manier wordt het wetterskip schoon gehouden en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.
Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd om de huidige situatie en voorgestelde oplossingen te bespreken. Het wetterskip gaat daarbij graag in gesprek met belanghebbenden. Op donderdag 5 maart van 19:00 tot 20:30 uur in het Kultuerhús Klameare in Workum.