FrieslandCampina boekt weer winst na minder jaar 2018

De winst van FrieslandCampina is in 2019 met een kleine 37 procent toegenomen naar 278 miljoen euro. In 2018 daalde de winst nog met ruim 10 procent. Wel ging de omzet omlaag met 2,2 procent naar 11,3 miljard euro, met name door een daling van de aanvoer van melk met meer dan drie procent.
FrieslandCampina
Vooral op de thuismarkten in Nederland, Duitsland en België stonden groei en winst onder druk. FrieslandCampina maakte de jaarcijfers donderdag bekend.

Tegenvallers

FrieslandCampina had in de tweede helft van 2019 te kampen met tegenvallers vanwege de onrust in Hongkong. Daardoor daalde de omzet van de business group Specialised Nutrition. Ook was er een tekort aan het melkeiwit lactoferrine dat ook voor babyvoeding wordt gebruikt.
Dat de aanvoer van melk gedaald is komt doordat het aantal boeren dat aangesloten is bij Friesland Campina en dat melk levert aan het concern is afgenomen en doordat de fabricage van thuismarktproducten die geen winst opleveren, is stopgezet. Er zijn honderden leden verdwenen, maar volgens directievoorzitter Hein Schumacher is dat met name een nawerking van 2018. Ook geeft hij aan dat het totaal aan melkveehouders terugloopt mat zo'n 3 procent per jaar. In 40 jaar tijd is er volgens hem 75 procent gestopt. De overblijvende 25 procent heeft wel 33 procent meer melk geproduceerd.
Jiersifers FrieslandCampina © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Coronavirus

Directievoorzitter Schumacher noemt het coronavirus 'echt een hele grote zorg.' Vanwege het virus heeft FrieslandCampina de doelstellingen op het gebied van groei aangepast. Met name in China zijn er op dit moment grote beperkingen op de markt. Ook zijn er wereldwijd minder containers beschikbaar. Verder heeft het bedrijf diverse reisbeperkingen uitstaan voor personeel en zijn er veel hygiënemaatregelen.

Winst

Dat er wel sprake is van winst heeft te maken met een hogere omzet van producten als kaas en met inkomsten uit bijvoorbeeld e verkoop van aandelen in Koninklijke CSK Food Enrichment. De verkoop van producten als melkpoeder en boeter is gedaald. Ook zijn er enkele bedrijven overgenomen in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten die voor extra omzet en winst zorgden.
De melkprijs voor de leden-melkveehouders daalde met 1,4 procent naar 37,95 euro voor 100 kilo melk. In 2018 was het nog 37,43 euro.

Stikstofproblematiek

Wat de stikstofproblematiek betreft, schuift Schumacher de discussie af naar het Landbouw Collectief en de politiek. "Daar ligt het primaat van de discussie, al willen we wel ondersteunen als het om expertise gaat." Toch waren er in oktober boeren die actie voerden bij FrieslandCampina. "Dat is nooit prettig," geeft Schumacher aan. Maar volgens hem moeten boeren en FrieslandCampina samen in de discussie gaan, omdat ze elkaar nodig hebben.
Directievoorzitter Hein Schumacher van FrieslandCampina
Voorzitter Frans Keurentjes van de raad van commissarissen van FrieslandCampina