Waterkeringen en oevers in Ryptsjerk opgeknapt door Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân gaat in de tweede helft van 2020 de oevers en keringen in Ryptsjerk opknappen. Volgens het waterschap moet een deel van de waterkeringen verbeterd worden om weer aan de eisen te voldoen. Zo kan wateroverlast in Ryptsjerk worden voorkomen.
De Ryptsjerksterfeart in Ryptsjerk © Wikimedia Commons
Op 4 maart is er een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden in dorpshuis De Einekoer in Ryptsjerk. Daar zal het waterschap ook de plannen presenteren.