Onderzoekers vinden meer zwerfafval in de Waddenzee dan een jaar geleden

Er is in 2019 meer zwerfafval teruggevonden in de Waddenzee dan in het jaar daarvoor. Het gaat dan met name om plastic afval, dat voornamelijk afkomstig is van de MSC Zoe. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat door Bureau Waardenburg en de Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur.
Swalkôffal op it Waad. © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Undersikers fine mear swalkôffal yn de Waadsee
Het onderzoek is in 2018 begonnen en ook in 2019 uitgevoerd. Het is gedaan op plekken waar normaal geen mensen komen. Er zijn drie locaties drie keer gemonsterd op zwerfafval. De Steenplaat tussen Texel en Vlieland, het eilandje Griend en Zuiderduintjes op het Groninger Wad.
Op alle drie plekken is er meer gevonden, met name plastic afval. "Het was wel opvallend dat we meer tegen kwamen. Maar dat was ook wel te verwachten na de ramp met de MSC Zoe", zegt onderzoeker Elise Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg.
Met name op Zuiderduintjes tussen Rottumeroog en Borkum lag veel troep, terwijl dat in 2018 nog de schoonste plek was omdat het verboden gebied is voor mensen. Opvallend was ook de vondst van veel paraffine.
Onderzoekers Arjen Dijkstra van de Waddenunit en Elisa Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Op de Steenplaat is geen MSC Zoe-afval gevonden, maar dat ligt ook buiten het verspreidingsgebied. Terwijl er in 2018 met name veel hout werd gevonden, had hier in 2019 het plastic afval de overhand. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om pluis, resten van netten, maar ook verpakkingsmateriaal.
Griend was verreweg de meest vervuilde plek. Dat was het in 2018 ook al, maar in 2019 kwam er nog veel afval bij van de MSC Zoe, waaronder veel plastic korrels. Ook is er bij een bemonstering veel isolatieschuim gevonden van een Harlinger bouwplek en materiaal dat onderzoekers achtergelaten hebben.
De Steenplaat yn oktober 2018 © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Het onderzoek wordt gedaan om zicht te krijgen op de bronnen van het zwerfafval en op trend in hoeveel en wat voor soort afval in de Wadden te vinden is. Na twee jaar onderzoek is het nu nog te vroeg om antwoorden op die vragen te geven. Maar waar de onderzoekers en de opdrachtgever niet op gerekend hadden, was het verlies van 342 containers door de MSC Zoe.
Door het onderzoek in 2018 bestaat er nu een goed beeld van de situatie van voor de containerramp en kan het gebruikt worden als een zogenoemde 'nulmeting'. Dat maakt het makkelijker om zicht te krijgen op waar het MSC Zoe afval blijft. Na verloop van tijd werd er wel steeds minder van dat afval gevonden.