Gedeputeerde Fokkens: "Schrappen bussen geen bezuiniging maar efficiëntieslag"

Het schrappen van buslijnen door kleine dorpjes is geen bezuinigingsmaatregel, maar een efficiëntieslag. Dat zegt gedeputeerde Avine Fokkens. "Het kan toch niet zo zijn dat er van ons belastinggeld lege bussen rijden. Dat vinden we onwenselijk."
Deputearre Fokkens
Eén van de buslijnen waar het om gaat, is lijn 71 door Berlicum, Bitgum, Bitgummole, Marsum en Engelum. Die zou - wanneer de plannen doorgaan, geschrapt worden. De dorpsbelangen van deze dorpen zijn daar op tegen, omdat het schrappen van de bus de leefbaarheid aantast.
Dat argument begrijpt de gedeputeerde, maar toch moet er iets gebeuren, vindt ze. "We gaan kijken voor welke dorpen het openbaar vervoer onrendabel is. De bereikbaarheid op het platteland heeft een hoge prioriteit. Dat vinden we belangrijk. Maar het kan niet zo zijn, dat we om die reden lege bussen laten rijden. Daar kijken we kritisch naar."
De PvdA heeft inmiddels aangegeven dat ze de voorgestelde aanpassingen in de buslijnen onacceptabel vindt.
Gedeputeerde Avine Fokkens