OMROP TIP: Fryslân DOK 'It Wurd Wat' over Friese poëzie

In de documentaire 'It Wurd Wat' neemt Fryslân DOK de temperatuur op van het dichtersklimaat. Poëzie is een belangrijke pijler van een levende taal en een bloeiende cultuur. Toch verkoopt een goede dichter hoogstens een paar honderd exemplaren van zijn nieuwste model.
Moet een dichter op zoek naar andere manieren om zijn woordkunst om aan de man te brengen? Programmamaker Bart Kingma gaat met vier mensen in gesprek. Tegelijk brengt hij de poëzie in beeld met Friese Pictue Poems. Vorm en inhoud krijgen zo evenveel aandacht. Bart Kingma: "Net als in een gedicht."
Tsead Bruinja is sinds vorige week Dichter des Vaderlands en hij dicht tweetalig. Hij ziet niet veel onderscheid tussen poëzie en muziek. In zijn gedichten en in zijn optredens probeert hij zijn woorden zoveel mogelijk muzikaliteit mee te geven, zodat hij het publiek kan meenemen in ritme en melodie. Over de plek van de Friese poëzie in de wereld zegt Tsead dat "Friese poëzie wel wat meer de deuren kan openzetten voor andere culturen en voor experimenten".
Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands © Omrop Fryslân
Classicus en dichter Piet Gerbrandy onderschrijft dat idee. Lyriek, de meest gangbare dichtvorm, deelt zijn oorsprong met de muziek. Piet Gerbrandy denkt ook dat Friese poëzie de wereld veel heeft te bieden, omdat onze dichtkunst doordrongen is van landschap. Dat landschap is met de hand gemaakt, en dat geeft een bewustzijn dat de mens een verbinding heeft met de aarde, onderdeel is van een geheel. En juist in onze moderne tijd, met veel discussie over klimaat, is dat een verhelderend perspectief, volgens Gerbrandy.
Piet Gerbrandy, dichter en klassikus © Omrop Fryslân
Als artistiek leider van Explore the North en City of Literature wil Marleen Nagtegaal niets liever dan dat publiek en dichter elkaar ontmoeten. Ze is er zeker van dat er behoefte is aan poëzie. Het is zaak om de mensen daarmee in aanraking te laten komen, het liefst spontaan, op straat of in de winkel. Marleen wil ook de dialoog tussen de Friese poëzie en de wereld stimuleren. City of Literature kan daar een belangrijke rol in spelen. Een van de speerpunten is om meer uitwisseling op gang te brengen tussen dichters in en buiten Fryslân.
Marleen Nagtegaal, artistyk lieder City of Literature © Omrop Fryslân
Dichteres Grytsje Schaaf toont haar werk het liefst op onverwachte plekken, zoals scholen, straatlampen of fietspaden. Ze kunnen mensen in contact komen met poëzie, zonder dat ze het meteen in de gaten hebben. Poëzie bereikt zo ook mensen die er niet bewust naar op zoek zijn.
Grytsje Schaaf, dichter © Omrop Fryslân
De Fryslân DOK 'It Wurd Wat - poëzy yn Fryslân' is te zien op 22 februari, 15.30 uur bij NPO2 (met Nederlandse ondertiteling). Op zondag 23 februari nogmaals bij NPO2, om 13.10 uur. Ook op zondag 23 februari zendt Omrop Fryslân de Fryslân DOK uit, vanaf 17.00 uur ieder uur.