Kaatsverenigingen willen 'opstapwedstrijden' voor de jeugd behouden

Vier Friese kaatsverenigingen willen dat de zogenaamde opstapwedstrijden in de jeugdcategorieën blijven bestaan. De wedstrijden zouden in 2020 komen te vervallen.
© Henk Bootsma
In de opstapwedstrijden krijgen kaatsers die in de eerste omloop al verliezen een kans om nog een aantal partijen te kaatsen. De wedstrijden zouden in 2020 verdwijnen, maar de vier verenigingen, VVV Sjirk de Wal, KV Bolsward, KV Exmorra en KV De Boppeslach Hommerts-Jutrijp, willen dat voorkomen.
Volgens hen zorgen de wedstrijden ervoor dat iedere kaatser op niveau kan kaatsen. Een aantal verenigingen heeft bijvoorbeeld niet genoeg, of juist te veel kaatsers, om een partuur te vormen.
Daarnaast geven de verenigingen aan dat zij het aantal deelnemers aan de herkansingswedstrijden terug zien lopen, omdat de mindere afdelingen er geen kans hebben om te winnen. In de opstapwedstrijden zouden zij een betere kans hebben om zich in de prijzen te kaatsen.