It Fryske Gea bestaat 90 jaar: van hekken plaatsen tot natuurontwikkeling

It Fryske Gea bestaat deze week negentig jaar. Aankomende zaterdag is het zover. Het initiatief tot oprichting van de natuurclub kwam in 1930 van Natuurmonumenten en de eerste dertig jaar was de natuurbeheerder een club van vrijwilligers. Er was toentertijd ook geen officieel overheidsbeleid om de natuur te beschermen. In de tussentijd is er veel veranderd.
Fryske Gea
Nu heeft It Fryske Gea grote natuurgebieden in beheer, maar dat was in het begin wel anders. Directeur Henk de Vries: "Het waren vrijwillige natuurbeschermers die niet veel geld hadden. En het begon met kleine terreintjes en op een bijzondere manier middels een gift of iets dergelijks. Daar zat Jongemastate bij Raerd bij, maar ook de Landweer bij Bakkeveen."

Slag gemaakt naar natuurontwikkeling

De manier waarop het natuurbeheer gebeurde is ook erg veranderd. Eerder was een hek om een natuurterrein heen al voldoende, maar later werd duidelijk dat de natuur soms ook beheerd moest worden. En daarna is de slag gemaakt richting natuurontwikkeling. Dan zorg je ervoor dat er bijzondere natuur komt op plaatsen die de potentie hebben om daar ruimte voor te bieden. De Séfonsterpolder bij Rijs is daar een voorbeeld van; de nieuwste aankoop van It Fryske Gea, als het doorgaat.
De grootste uitdaging van It Fryske Gea is om met anderen het netwerk af te maken dat de natuurgebieden met elkaar verbindt.
"Wij zien nu dat als we het laaghangende fruit voorbij zijn en het ingewikkelde deel willen realiseren, dat meer partijen daar ook een rol in hebben", zegt Henk de Vries. "En daar zijn we nu in Fryslân mee bezig, met 'Natuer mei de Mienskip'. Daar hebben wij een samenwerking tussen landbouw- en natuurorganisaties, particuliere grondbezitters, waterschap en provincie om te zien of wij die natuurstructuur in Fryslân voor elkaar kunnen krijgen. Het is ingewikkeld en complex, maar uiteindelijk moet daarvoor ook meer draagvlak komen. En ik denk dat het er dan ook beter op wordt."