Onduidelijkheid over toekomst wetenschapsblad It Beaken van Fryske Akademy

Er is onduidelijkheid over de toekomst van het wetenschappelijk tijdschrift It Beaken van de Fryske Akademy. Het blad dat al sinds 1938 bestaat zou mogelijk na 81 jaargangen moeten stoppen. Althans, dat zei eindredacteur Beart Oosterhaven. Directeur Willem Smink ontkent echter het verdwijnen van het blad, maar geeft wel aan dat er gekeken wordt naar hoe het mogelijk anders kan worden aangepakt dan nu.
It Beaken © Fryske Akademy
Het tijdschrift heeft aandacht voor de Friese geschiedenis, taal en letterkunde. It Beaken is een podium voor wetenschappers, die de resultaten van hun onderzoeken in artikelen kunnen publiceren. Dat wordt gedaan in meerdere talen en er verschenen ook regelmatig themanummers na congressen of symposia. In 2018 kon de redactie het jubileum van de 80ste jaargang nog vieren.

Toekomst publicaties

Eindredacteur Beart Oosterhaven zei in het Friesch Dagblad dat er simpelweg moet worden bezuinigd en dat daarom het tijdschrift en zijn eigen functie vervallen. Directeur Smink ontkent het verdwijnen van het blad en zegt dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst van de publicaties van de Fryske Akademy. Het instituut maakt naast It Beaken ook het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries met het Koninklijk Fries Genootschap.