PFAS-informatie op nieuwe grondkaarten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel kunnen nu makkelijker checken of er op bepaalde locaties grond mag worden weggehaald of niet. Beide gemeenten hebben hun grondkwaliteitskaarten aangevuld met informatie over PFAS. Dat zijn de stoffen waar sinds vorig jaar veel om te doen is, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.
Grondverzetviewer Fryslân © Grondverzetviewer Fryslân
Sinds 1 oktober met er eerst een PFAS-beoordeling komen, voordat er grond mag worden afgegraven of voordat een stuk grond mag worden opgehoogd. Dat is vaak het geval bij bouwprojecten en het aanleggen van nieuwe wegen. Op de grondkwaliteitskaart is nu makkelijk na te gaan of er problemen met PFAS kunnen worden verwacht.
De kaarten zijn aangepast op grond van onderzoek van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), in opdracht van de 18 Friese gemeenten.