Steun voor actievoerende boeren brokkelt af

Ruim 30 procent van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij minder steun geven aan de boeren dan bij vorige acties. Onder andere de harde uitspraken van Farmers Defence Force zijn hier een oorzaak van. Dit blijkt uit een enquête, gehouden door RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord.
Minder stipe foar aksjefierende boeren
Aan de vooravond van een nieuwe protestdag, waarop boeren weer naar Den Haag zullen trekken, is het maar de vraag of Nederland nog op de protesten zit te wachten. Lange files, onwelgevallige uitspraken; zouden deze invloed hebben gehad op de sympathie die het publiek voelt voor de acties?

Harde uitspraken

Die invloed is er wel degelijk. Hoewel nog ruim de helft van de ondervraagden zegt dat ze de demonstratie van woensdag in meer of mindere mate steunen, geeft meer dan 30 procent aan ze nu minder steun geven dan bij eerdere acties. Op de vraag of de harde uitspraken van Farmers Defence Force ervoor zorgen dat men minder steun geeft, antwoordt ook ruim 30 procent met 'ja'. Het standpunt van de boeren verliest bij deze mensen inmiddels de sympathie.
© ANP
Redakteur Eva Meesterberends en Sieta van Keimpema fan Farmer Defence Force
Ondervraagden die hun antwoorden hebben toegelicht, hebben onder andere moeite met de vergelijking met de Holocaust die FDF-voorman Mark van den Oever in december vorig jaar maakte. Een deelnemer aan de enquête vertelt in eerste instantie de frustratie en emotie van de boeren te begrijpen, maar nu niets meer ziet in de protesten. De Holocaust-vergelijking en het in gevaar brengen van de veiligheid hebben ervoor gezorgd dat deze ondervraagde zich heeft afgekeerd van de beweging.
Dat er actie wordt gevoerd tegen het stikstofbeleid vindt men niet zo gek; meer dan 60 procent van de ondervraagden is het daar geheel of gedeeltelijk mee eens. Blijkbaar is het de vorm en de felheid van de protesten die weerstand oproepen.

Stikstofbeleid

Dat boeren zich zomaar neerleggen bij de stikstofmaatregelen, dat vindt maar een kleine minderheid een goed idee. Maar 5 procent van de ondervraagden vindt dat boeren dat moeten doen, een iets meer dan 12 procent is het daar gedeeltelijk mee eens.
Hoe moet het dan wel? Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er strengere maatregelen genomen moeten worden in andere sectoren, juist om de boeren te ontzien. Tegelijk vindt bijna 40 procent dat ook de agrarische sector moet bijdragen aan het indammen van de stikstofuitstoot, zelfs als dat nadelig is voor de boeren. Ieder moet zijn steentje bijdragen. Zo licht een deelnemer aan de enquête toe dat men er samen moet uitkomen en dat de dialoog gezocht moet worden. Zoals het nu gaat is "niet de manier van ons poldermodel".
Er blijft veel aandacht voor het onderwerp bij het publiek. Bijna de helft is het oneens met de stelling 'ik laat de stikstofdiscussie langs mij heengaan'.
Woensdag gaan ook vanuit Fryslân opnieuw boeren naar Den Haag. Ze mogen niet meer op het Malieveld of de naastgelegen Koekamp staan, maar moeten parkeren in de omliggende straten. Onduidelijk is nog hoeveel boeren naar de Hofstad optrekken. Vannacht zullen ze zich verzamelen op verschillende plaatsen in onze provincie. Alle ontwikkelingen zijn te volgen op Omrop Fryslân, in de Omrop-app en op onze website.