Kwalificatie voor Grut Frysk Diktee open

Mensen die dit jaar willen meedoen aan het Grut Frysk Diktee, kunnen zich vanaf maandag kwalificeren. Op de website van het Frysk Diktee staat een kwalificatiedictee, dat tot halverwege maart kan worden ingevuld.
© Grut Frysk Diktee
Kandidaten die dat dictee goed maken, kunnen een plekje in de grote finale bemachtigen. Naast de kandidaten die zich via het kwalificatiedictee kwalificeren, doen de vijf beste eindexamenkandidaten havo/vwo Fries ook mee aan het dictee.

Statenzaal

Het Grut Frysk Diktee wordt op dinsdagavond 21 april gehouden, in de Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden. Het dictee heeft dit jaar als thema Vrijheid en wordt geschreven door de Dichter van Fryslân, Nyk de Vries.
Voor het dictee wordt een voorselectie gehouden omdat er meer belangstelling is dan dat er plekken in de Statenzaal in het provinciehuis zijn. "Er kunnen zo'n veertig mensen zitten," legt Hindrik Sijens van de Fryske Akademy uit. "De afgelopen jaren was onze ondervinding dat er wel honderd tot honderdvijftig mensen mee wilden doen. Ja, dan moet je even selecteren."

Spannend

Dat maakt de wedstrijd ook spannend, zegt Sijens. "Zo krijg je de topper, de mensen die aardig goed zijn met het Fries en dat ook goed kunnen schrijven. Da is het spannend wie van hen wint."
Hindrik Sijens van de Fryske Akademy over de kwalificatie voor het Grut Frysk Diktee