'Noflik Wenje moat bliuwe': "De relatie met Patyna is geschaad"

Het platform 'Noflik Wenje moat bliuwe' voelt zich buitengesloten door zorgorganisatie Patyna. De groep zet zich in voor de toekomst van woonzorgcentrum Noflik Wenje in Oenkerk, waar mensen wonen die dementeren. Het centrum dreigt volgend jaar de deuren te sluiten omdat er volgens Patyna te weinig mensen wonen. Het platform wordt echter niet betrokken bij de zoektocht naar een overnamekandidaat.
© Aksjegroep "Noflik Wenje moat bliuwe!"
Volgens Patyna kan het woonzorgcentrum financieel niet langer uit. Daarom wordt er gezocht naar een overnamekandidaat. Dat gaat echter niet in overleg met het platform. Volgens Dick Provoost van 'Noflik Wenje moat bliuwe' is die overnamekandidaat er pas gekomen nadat het platform een actie had opgezet. "Patyna heeft zelf geen enkele actie ondernomen om een overnamekandidaat te vinden."

Oplossing voor de lange termijn

Daarom is Provoost ook zo teleurgesteld dat de actiegroep niet wordt betrokken bij de gesprekken tussen Patyna en deze mogelijke overnamekandidaat. "We willen als samenleving dat Noflik Wenje blijft bestaan. Dan is het toch ook logisch dat we als samenleving worden betrokken bij dit soort gesprekken. Want we zoeken nu naar een oplossing voor de lange termijn."
Volgens Patyna is het nog te vroeg om het platform te betrekken bij de gesprekken. Provoost is het daar niet mee eens. "We zijn nog helemaal niet uitgenodigd. We hebben zelf schriftelijk contact gezocht met Patyna om samen te werken, maar daar hebben we nooit een reactie op gekregen."

Vertrouwen is geschaad

Ook is Provoost niet te spreken over het feit dat een tweede overnamekandidaat niet is uitgenodigd door Patyna voor een gesprek. Deze kandidaat zou zich gemeld hebben bij het platform. "We hebben deze kandidaat geadviseerd om contact op te nemen met Patyna. Maar die partij heeft vervolgens helemaal geen cijfers of informatie gekregen, omdat Patyna al heel ver was met de gesprekken met de andere overnamekandidaat."
De nieuwe overnamekandidaat moet allereerst tot overeenstemming komen met Patyna. Daarna zullen er gesprekken volgen met de beheerder van het gebouw van Noflik Wenje. Provoost hoopt dat het platform dan wel betrokken wordt bij de plannen. We hopen dat ze zo verstandig zijn om ons uit te nodigen. Van Patyna verwacht hij niet veel meer. "De relatie met Patyna wat betreft vertrouwen is geschaad."
Dick Provoost van it platform 'Noflik Wenje moat bliuwe'

Reaksje fan Patyna

Neffens soarchorganisaasje Patyna wurdt der op dit stuit mei in oernamekandidaat praat. Patyna fynt it te betiid om yn dit stadium it platfoarm 'Noflik Wenje moat bliuwe' al oanskowe te litten by dy petearen. Wol hat Patyna twa wiken lyn al om tafel sitten mei it platfoarm. Patyna seit ek dat se allegear itselde doel hawwe: de takomst fan Noflik Wenje yn Oentsjerk feilich stelle.