Garnalenvissers hebben in 2017 en 2018 teveel gevist in Wadden- en Noordzee

Garnalenvissers visten in 2017 en 2018 veel meer uren op de Waddenzee en de Noordzee dan waar zij recht op hebben. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij die de NOS in handen heeft gekregen.
Garnalenfiskers fiskje tefolle yn Waad- en Noardsee
"De vissers beloofden de impact van hun visserij in deze natuurgebieden te halveren", zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. "Maar als er zoveel gevist wordt, dan hebben we het niet over een halvering, maar juist over een verdubbeling van de impact."
In de Wadden- en Noordzee mogen de vissers maximaal 130.000 uren vissen. Dat het er veel meer zijn geworden, kun je de individuele vissers niet aanrekenen, vindt Van der Heij. Die hebben geen zicht op hoeveel uren zij nog mogen vissen. Dat zou de visserijsector zelf regelen.
Daar komt nog bij dat een belangrijk instrument om toezicht te houden op de visuren en locatie niet werkt. Dat is de zogenoemde blackbox. De NVWA heeft niet veel middelen op een andere manier toezicht te houden. De Waddenvereniging wil dat er een systeem komt waarbij individuele vissers precies weten waar zij aan toe zijn. Bovendien moet er een werkende blackbox komen.
Wouter van der Heij van de Waddenvereniging
Garnalefisker op de Noardsee boppe de Waadeilannen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Doordat er meer wordt gevist in plaats van minder is er ook meer bijvangst en wordt er ook meer over de zeebodem gesleept. Beide zijn niet goed voor de natuur. Al is dat wel lastig te bewijzen, omdat voor zo'n onderzoek gebieden nodig zijn waar niet wordt gevist als vergelijkingsmateriaal.
Probleem is dat er sterke aanwijzingen zijn dat er ook in voor de visserij gesloten gebieden toch gevist wordt.