Oude edities Drachtster Courant nog steeds niet online te vinden

De oude edities van de Drachtster Courant over 1864-1950 zijn nog steeds niet te zien op de website Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. Yn mei bleek dat er een conflict was bij de Koninklijke Bibliotheek als beheerder van de website en het bedrijf dat de kranten heeft gescand. Historische vereniging Smelne's Erfskip is beheerder van het krantenarchief. Volgens hen is het digitaal krijgen van de kranten intussen een 'gebed zonder eind,' zo schrijft de stichting in haar blad.
Een oude Drachtster Courant © Delpher
Volgens Smelne's Erfskip wordt de stichting nog steeds niet goed geïnformeerd over de voortgang. In september is de voorzitter van Smelne's Erfskip met de cultuurwethouder van Smallingerland op bezoek geweest bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Toen bleek dat er wat misgegaan was met het verwerken van een partij kranten. Daar viel de Drachtster Courant ook onder. Daarom moest alles opnieuw worden geregeld, ook de aanbesteding. De Koninklijke Bibliotheek was echter niet bereid om een termijn te noemen waarbinnen de edities van de Drachtster Courant digitaal te raadplegen zijn.
Wel heeft de Koninklijke Bibliotheek de scans naar Smelne's Erfskip gestuurd van de kranten tussen 1928 en 1950. Maar daar heeft het grote publiek nog niets aan en de scans zijn als afbeelding ook niet te doorzoeken op trefwoorden. Afgelopen jaar kreeg Smelne's Erfskip ook weinig informatie, terwijl het eigenlijk al de bedoeling was dat de Drachtster Courant over 1864-1950 al in 2018 op Delpher te vinden zou zijn.