Tegenstanders gaswinning sturen Friestalige brief naar overheid

Tegenstanders van de gaswinning in Smallingerland moeten een nieuwe versie van hun brief sturen naar Economische Zaken om hun bezwaren kenbaar te maken. De eerste keer verzonden ze een Friestalige brief en dat mag officieel niet.
Fryske brieven oan oerheid moatte oer
De gang van zaken verbaast de afzenders van de brief omdat het Fries een van de twee Rijkstalen is in Nederland. Volgens de wet mag er alleen gecommuniceerd worden met een overheidsinstantie als die in de provincie Fryslân gevestigd is. En dus moeten de schrijvers nogmaals in de pen klimmen, deze keer in het Nederlands.
© ANP
Wietze Woudstra van Plaatselijk Belang Smalle Ee en De Wilgen vindt dat jammer, want ze kunnen hun bezwaren het beste kenbaar maken in de eigen taal. "Het raakt onze eigen omgeving, ons eigen thuis. Als je daar iets over zegt, komt het erg dichtbij en dat doe je graag in je eigen taal."
In het antwoord dat het ministerie aan de afzenders van de brief heeft gestuurd staat: "Indien u geen vertaling van uw zienswijze aanlevert, kan het zijn dat wij de inhoudelijke punten van uw zienswijze niet goed kunnen meenemen in de overweging van het besluit."
Woudstra vindt dat nog netjes. Het laat volgens hem zien dat ze in ieder geval hun best zullen doen om het Fries te lezen, terwijl het officieel niet hoeft. Toch gaan ze ook nog een Nederlandstalige brief sturen
Reactie ministerie Economische Zaken op Friestalig bezwaar tegen gaswinning © Ministerie Economische Zaken