Vier gemeenten breken met Hulpmiddelencentrum als Wmo-leverancier

De gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen zeggen per 1 oktober de samenwerking met het hulpmiddelencentrum (HMC) als leverancier van Wmo-hulpmiddelen op. De vier gemeenten namen de hulpmiddelen de laatste drie jaar af bij het HMC, maar het centrum voldoet volgens hen niet aan de eisen in het contract. Dat blijkt uit de mededeling die het college van Ooststellingwerf naar de raad heeft gestuurd.
© Omrop Fryslân
Maar ook na beloften van beterschap, verbeterplannen en initiatief toezicht op de eisen, kwam er geen verbetering in de samenwerking. Daarom wordt het contract opgezegd, met ingang van oktober. De gemeenten zoeken nu een nieuwe leverancier van hulpmiddelen.
De vier genoemde gemeenten gingen drie jaar geleden een overeenkomst aan voor de Wmo-hulpmiddelen met het Hulpmiddelencentrum. Gemeenten moeten zorgen dat inwoners uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulpmiddelen krijgen geleverd die zij nodig zijn. Dat geldt ook voor reparaties en onderhoud. Het gaat om hulpmiddelen als elektrische rolstoelen of scootmobielen.

Inverzuimstelling

De gemeenten constateren in de loop van de overeenkomst dat het HMC niet voldoet aan de gestelde contractuele eisen. Zo werden afspraken niet nagekomen. De gemeenten hebben het HMC dan ook in verzuim gesteld vanwege het niet naleven van de overeenkomst.
"Er is na herhaaldelijke beloftes van beterschap, verbeterplannen en intensief contractbeheer geen verbetering in de dienstverlening opgetreden. Wij hebben om deze reden besloten de overeenkomst met het HMC niet te verlengen. Om partijen de gelegenheid te geven een adequate overdracht te organiseren wordt de samenwerking pas op 1 oktober 2020 beëindigd", zegt het college van Ooststellingwerf.

Europese Aanbesteding

Er volgt nu een Europese aanbestedingsprocedure voor een nieuwe leverancier vanaf 1 oktober. Maar er is ook een kortetermijnoplossing bedacht. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding is intussen naast HMC een tweede leverancier in de arm genoemd. Het gaat om hulpmiddelenleverancier Welzorg. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
Opvallend is dat Overijsselse gemeenten in september 2018 uit onvrede het contract met Welzorg hebben gebroken. Het regende toen klachten. Patiëntenfederatie Nederland zou het aanmoedigen als gemeenten voor meerdere aanbieders kiezen.