"Akkoord over Noordzeevisserij belangrijk voor Friese garnalenvissers"

Het akkoord over de Noordzeevisserij dat maandag is bereikt, is ook voor de Friese garnalenvissers van groot belang. Dat zegt voorzitter Barbara Holierhoek van de vissersvereniging Hulp in Nood. De rijksoverheid, energiesector, visserij, natuurorganisaties en de zeehavens hebben na meer dan een jaar onderhandelen een akkoord bereikt over het vissen op de Noordzee.
Garnalefisker op de Noardsee boppe de Waadeilannen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
In het akkoord trekt het kabinet 200 miljoen euro uit voor herindeling van de Noordzee. Dat is nodig omdat de komende jaren veel windmolenparken in de drukke Noordzee worden gebouwd. Er staat ook in hoe de visserij kan worden gecompenseerd voor de windmolenparken. Volgens Holierhoek was het een lastig akkoord. "Vissers hebben het gevoel dat ze aan alle kanten inleveren voor zowel de windparken als voor de natuur."
Voor de visserij is een bedrag van 119 miljoen euro beschikbaar en dat is deels voor vissers die willen stoppen. Maar ook vissers die doorgaan, hebben steun nodig. Garnalenvissers komen in de knel door ruimtegebrek, denkt Holierbroek. "Op de markt vindt er een verdringing plaats en daarnaast komt er op de Noordzee veel minder plek voor alle visserij. Op de plekken waar op garnalen gevist wordt, komen we wellicht ook andere vissers tegen."
Het bereikte akkoord is nog niet definitief. De afspraken die gesloten zijn, gaan nu naar de achterban van de diverse organisaties. Die hebben tot 31 maart om een mening erover te geven.
Voorzitter Barbara Holierhoek van de vissersvereniging Hulp in Nood