Plaatselijk Belang Bitgummole: geen arbeidsmigranten in Groot Terhorne

Plaatselijk Belang Bitgummole heeft een negatief advies uitgebracht over het onderbrengen van arbeidsmigranten in Groot Terhorne. De gemeente Waadhoeke en de eigenaars van het gebouw hebben de plannen eind vorig jaar voorgelegd aan de bewoners van het dorp. In de plannen stond dat er zeven appartementen met plaats voor 36 bewoners zouden moeten komen.
Groot Terhorne, Bitgummole © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Groot Terhorne staat al een tijd leeg en de gemeente heeft problemen met het onderbrengen van arbeidsmigranten, want er is te weinig woonruimte beschikbaar. Volgens de gemeente past het huisvesten van arbeidsmigranten op grootschaliger wijze in hun woonvisie omdat plaatsing in gewone woonhuizen ook ten koste gaat van inwoners van de gemeente die woonruimte zoeken.
Volgens Dorpsbelang heeft de kwestie het dorp flink bezig gehouden en zijn ze op basis van een aantal argumenten tot een negatief advies gekomen. Het advies is bindend.

'Geen waarde voor het dorp'

Een punten dat na de bijeenkomst door bewoners genoemd werd is dat de plaats, midden in het dorp, met 36 bewoners een verstorend beeld kan geven. Het zou geen waarde toevoegen aan het dorp, zo is de mening van sommige inwoners. Eerder een negatieve waarde. Ook zouden mensen zich onveiliger kunnen voelen, is de reactie vanuit het dorp, want in het gebouw zouden over het algemeen mannen ondergebracht worden die zes tot acht maanden van huis zijn. De arbeidsmigranten spreken de taal niet of bijna niet, en omdat ze hier niet lang zijn integreren ze ook niet en zijn ze niet betrokken bij het dorp. Er zou bovendien te weinig parkeergelegenheid zijn.
Na de bijeenkomst is een aantal mensen gaan kijken in Sint Jacobiparochie waar ook arbeidsmigranten wonen en is er gesproken met dorpsbelangen van Sint Jacobiparochie en Oosterbierum. Op basis van alle reacties en ervaringen uit andere dorpen heeft het Plaatselijk Belang Belang Bitgummole de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is voor het dorp om Groot Terhorne om te bouwen tot een woonplaats voor arbeidsmigranten.

Dorpsbelang wil gesprek open houden

Dorpsbelang staat open voor verder overleg. Zij hebben dat in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt en de eigenaars van het gebouw telefonisch op de hoogte gesteld. Volgens voorzitter Doeke de Jong is het jammer dat het gebouw nu toch weer leeg dreigt te blijven, maar hij wil wel graag in gesprek met de eigenaren om te kijken wat wel mogelijkheden zijn om Groot Terhorne als gebouw voor het dorp te behouden. Want niemand wil verkrotting van het beeldbepalende gebouw, zegt De Jong. Ook geeft Plaatselijk Belang aan altijd met de gemeente verder in gesprek te willen,