Het gaat erg slecht met de natuur, maar Fryslân probeert het tij te keren

Het gaat zeer slecht met de Nederlandse natuur. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report: Natuur en landbouw verbonden van het Wereld Natuur Fonds. Daarin staat onder meer dat het aantal wilde dieren in het boerenland sinds 1990 gehalveerd is. Maar er liggen kansen om daar wat aan te doen volgens de Vlinderstichting, die ook betrokken is bij het rapport.
Kruidenrijke weide © Anthonie Stip
De Vlinderstichting heeft drie jaar lang met agrarische natuurvereniging It Lege Midden en It Fryske Gea onderzocht hoe je insecten terug krijgt in de weide. Dat is op meer dan twintig locaties in Fryslân gedaan. Daaruit blijkt dat je met uiteenlopende maatregelen een heel eind kunt komen.

Insecten terug naar de weide

Bijvoorbeeld door kruiden op stroken land te zaaien, maar ook een andere manier van maaien levert al meer insecten op. Minder dicht bij de grond maaien betekent bijvoorbeeld dat de eitjes die insecten onderin op planten afzetten niet weggemaaid worden. Ook het gefaseerd maaien is zeer belangrijk: je moet niet in één keer alles weghalen.
Een aardhommel © Anthonie Stip
Door de mechanisatie gaat dat nu veel sneller en dat tempo kan de natuur niet bijhouden. Als er meer insecten zijn, helpt dat ook de vogels. Veel weidevogels, en dan met name de kuikens, zijn afhankelijk van insecten. Het verdwijnen van bloemen en kruiden uit de weide is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met de weidevogels.

Agrarisch natuurbeheer

Dit onderzoek maakt het volgens de Vlinderstichting mogelijk om specifieke pakketten met maatregelen voor agrarisch natuurbeheer te maken, zodat boeren die her mee aan de gang willen gaan daarvoor ook kunnen worden betaald.
Anthonie Stip van de Vlinderstichting
Foppe van der Meer, Lânskipsbehear © Omrop Fryslân, René Koster
Foppe van der Meer van Lanschapsbeheer Fryslân
Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie © Omrop Fryslân, René Koster
Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie