Burgerinitiatief brengt minderheidstalen op Europese agenda

De Europese Commissie heeft een betere bescherming van minderheidstalen, waaronder het Fries, op de agenda gezet. De minderheden hebben dat voor elkaar gekregen met een burgerinitiatief. Al vijf jaar probeert de Federal Union of European Nationalities (FUEN) de bescherming van minderheidstalen op de agenda te krijgen. De Ried fan de Fryske Beweging is ook aangesloten bij de FUEN.
Minority Safe Pack © FUEN
Bij dat Europese burgerinitiatief, dat de titel 'Minority Safe Pack' heeft gekregen, zijn meer dan 1,1 miljoen handtekeningen opgehaald, waaronder 3213 in Nederland. In het initiatief wordt onder andere gevraagd om beter Europees beleid voor minderheidstalen zoals het Fries.
Zo'n burgerinitiatief is van belang omdat de regio's zelf veel kunnen regelen, zegt Pier Bergsma van de Ried fan de Fryske Beweging. Hij is van het begin af aan bij het initiatief betrokken geweest.

Betere zichtbaarheid

Bergsma: "Op Europees niveau is er meer aandacht voor de regio's. Bij de minister in Den Haag krijgen wij een luisterend oor. Maar het gaat erom hoe je dat 'meer aandacht voor minderheidstalen' handen en voeten geeft. Zo kan de zichtbaarheid van het Fries veel beter." Bergsma denkt daarbij aan Fries in de rechtbank en bij de gemeente Leeuwarden.
Als je op het gemeentehuis komt, is het allemaal Nederlands wat de klok slaat.
Pier Bergsma, Ried fan de Fryske Beweging
Bergsma: "Als je op het gemeentehuis komt, is het allemaal Nederlands wat de klok slaat. Geen Fries. En dat voor een stad die in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was."
Bergsma heeft wel een idee waarom het allemaal zo lang duurt: "Sommige staten hebben er geen belang bij.Ze houden tegen dat het op de kaart komt. Neem nou bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Daar wordt Bretons gesproken, maar in Frankrijk wordt alles centraal geregeld en dan is de taal het Frans", zegt Bergsma.
De Europese Commissie moet binnen zes maanden laten weten of ze wat met het burgerinitiatief gaat doen.