Burgumer basisschoolkinderen krijgen les van leraren uit voortgezet onderwijs

Basisschoolkinderen in Noord-Nederland krijgen volgende week voor het eerst les van leraren uit het voortgezet onderwijs. Dat zal gebeuren in Burgum. Docenten van OSG Singelland gaan drie dagen lesgeven aan groep 8 van basisschool 't Partoer. De leerlingen volgen de normale schooluren, maar krijgen les op de locatie van OSG Singelland.
OBS 't Partoer Burgum © Google Streetview
De leerlingen krijgen Nederlands, Engels, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, gymnastiek en burgerschap en maatschappijleer. Bovendien zijn op die dagen de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs ingepland. Gewoonlijk wordt dat in de avonduren gedaan, maar dat kan nu overdag als de kinderen toch al in het gebouw van OSG Singelland zijn.
Ook in Burgum is behoeft aan leerkrachten die kunnen vervangen als een van de vaste leerkrachten ziek wordt of om een andere reden afwezig is. Met deze constructie wordt dat probleem opgelost. Bovendien zorgt het voor werkdrukverlaging voor de basisschoolleerkrachten en de leerlingen maken op een praktische manier kennis met het voortgezet onderwijs. De verwachting is verder dat de kwaliteit van het advies voor het voortgezet onderwijs vergroot wordt.
De samenwerking tussen Singelland en 't Partoer is een initiatief van beide directeuren.