Waddenvereniging: minder schade hand aan de kraan-winning lijkt illusie

De Waddenvereniging wil geen nieuwe gaswinning op basis van oud beleid. Daarmee wordt winning met de 'hand aan de kraan' bedoeld: minder gas uit de grond halen, als de bodemdaling groter wordt en de zeespiegel hoger dan verwacht. Een onafhankelijke commissie zet vraagtekens bij de effectiviteit van de hand aan de kraan-methode.
It Waad by Koehoal © Remco de Vries
Het voorkomen van schade door gaswinning met de hand aan de kraan lijkt een illusie, stelt de Waddenvereniging. Omdat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht en de bodem onvoorspelbaar en onbeheerst daalt, dreigt het aantal droogvalgebieden af te nemen. Door nieuwe gaswinning toe te staan op basis van oud beleid faalt de Nederlandse regering in de bescherming van het werelderfgoed. Hetzelfde geldt voor zoutwinning.
Hand aan de kraan-winning is niet afdoende, vindt de Waddenvereniging. De bodemdaling houdt niet meteen op als de kraan dichtgaat. De bodem kan daarna nog een tijd lang verder dalen. Dat blijkt uit onderzoek door een onafhankelijke commissie.

Gaswinning bij Ternaard

Twee nieuwe winningsprojecten beginnen binnenkort: gaswinning onder de Waddenzee, en voor een klein deel ook onder de vaste wal, bij Ternaard en zoutwinning bij Harlingen. De minister vindt dat het kan, omdat daarbij het hand aan de kraan-principe wordt toegepast
De Waddenvereniging wil een nieuw onafhankelijk onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen naar het oude hand aan de kraan-beleid voordat nieuwe winningen van start gaan.