Kabinet trekt mogelijk honderden miljoenen uit voor uitkopen boeren

Ingewijden uit Den Haag zeggen dat het kabinet enkele honderden miljoenen euro's uittrekt om boeren uit te kopen die willen ophouden. Boeren die wel willen doorgaan, moeten steun krijgen bij het verduurzamen van hun bedrijf.
Foarbyldfoto fan in buorkerij © Shutterstock.com
Deze stappen worden genomen om de neerslag van stikstof tegen te gaan. Op het moment wordt er nog gesproken binnen de coalitie en met provincies. Maar vrijdag moet er een brief voor de Tweede Kamer liggen met maatregelen. De coalitiepartijen willen zoveel mogelijk boeren uitkopen, ook wanneer daar extra geld voor nodig is.
Hoeveel geld er precies wordt vrijgemaakt voor de boeren die in ruil voor het bedrag willen ophouden, is nog niet bekend. Naast de nieuwe regeling, die bedoeld is om de stikstofneerslag van de agrarische sector te verminderen, overweegt het kabinet om de regeling die eind vorig jaar is aangekondigd voor het tegengaan van geuroverlast, uit te breiden.
Het kabinet stelde daar 180 miljoen voor beschikbaar en kreeg veel meer aanmeldingen dan verwacht. De coalitie wil zoveel mogelijk boeren die aan de voorwaarden voldoen, uitkopen. Ook wanneer daar extra geld voor nodig is.