Waterschap zet plannen voor baggerdepots bij Raard door

De baggerdepots van Waterschap Friesland bij Raard komen er toch. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen Waterschap Friesland en de vogelwacht Raard-Brantgum. Nazorgers van die vogelwacht kwamen eerder in actie tegen de komst van twee baggerdepots, omdat ze dicht op weidevogelgebieden liggen waar afgelopen jaar veel grutto's en andere weidevogels broedden.
De aanleg van een baggerdepot © Thom Feddema, Fûgelwacht Raard-Brantgum
Er is twintig jaar lang gewerkt en geïnvesteerd om intensieve weiden zo om te vormen dat de grutto's en nog vele andere vogelsoorten er graag willen broeden. De vogelwacht is er zeker van dat de 1,40 meter hoge depots ervoor zullen zorgen dat die vogels er komend voorjaar niet meer willen zijn.

Volgens het waterschap is er geen betere plek voor het baggerdepot. In het gesprek heeft het waterschap echter toegezegd dat er in de toekomst beter moet worden gekeken naar de gevolgen voor de omgeving.
Voor het gebied bij Raard levert dat echter niets op, want de depots komen er toch al. Thom Feddema van de nazorgers van Raard-Brantgum is teleurgesteld in de uitkomst van het gesprek. "Wij verzien een grote verstoring", zegt hij. Hij hoopt dat zoiets op andere plekken in Friesland niet zal gebeuren.

Dwarsmear

In totaal stort het waterschap 75.000 vierkante meter baggerslib in twee weiden. Die stukken weide moeten nog worden aangelegd en komen zuidelijk van het Dwarsmear bij Raard te liggen.
Het baggerwerk duurt tot 1 juli. De Holwerter Feart is tijdens het baggeren tussen maandag en vrijdag niet te gebruiken voor de vaart. In het weekend wel. De Raerder Feart blijft wel bevaarbaar.
Bagger is een laag van zand, slib en andere lagen op de waterbodem. Het groeit alle jaren zo'n twee centimeter. Dat is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door dode waterplanten.