Zorgen over achterstandswijk: leefbaarheid verslechtert

De woningbouwcorporaties maken zich grote zorgen over de achterstandswijken in Nederland. Volgens de landelijke overkoepelende organisatie Aedes gaat de leefbaarheid in deze zogenoemde Vogelaarwijken de afgelopen jaren er niet op vooruit, maar juist achteruit.
© Omrop Fryslân
Dat zou komen doordat er meer mensen met psychische problemen in de wijken komen en statushouders die de taal niet spreken. Dat zorgt voor overlast. Dat is ook het geval in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden, één van de wijken waar het om gaat.
Jacob Vierkant is al acht jaar actief als buurtconciërge in de wijk. "Ik vind het nog steeds een prachtwijk", zegt Vierkant. Volgens hem is er weinig verschil met andere wijken. "Het zijn prima mensen hier. De sociale teams doen veel voor de wijkbewoners, alle inzet is er wel."

Verwarde mensen

Hij merkt wel dat er meer verwarde mensen komen. "Bewoners durven die mensen niet aan te spreken op bijvoorbeeld muziekoverlast, drugsproblematiek, mensen die dealers toelaten aan hun portieken, en rotzooi in de kelders."
Hij pleit voor meer cameratoezicht. "Het zou mooi zijn als alle klachten worden gemeld, zodat instanties er wat aan kunnen doen. Omdat de overlast vaak 's nachts is, valt het vaak niet te bewijzen, je zou meer kunnen doen met camera's."
Jacob Vierkant, buurtconciërge in Heechterp-Schieringen
Heechterp-Schieringen © Google Street View
Leeuwarder wethouder De Haan kan zich grotendeels vinden in de zorgen van de woningcorporaties. "We herkennen het beeld dat er steeds meer mensen in de wijk instromen met een laag inkomen en die vaak ook meerdere problemen hebben in de privésfeer." De leefbaarheid zou daarentegen een beetje stijgen. "Maar dat betekent niet dat er geen reden tot zorg is."

Beperkt

"Wat je ziet is dat woningbouwcorporaties de afgelopen jaren teruggestopt zijn in een hok door de Woningwet. Ze mogen maar een beperkte doelgroep huisvesten." Ook moeten ze flinke heffingen afdragen, waardoor ze minder kunnen investeren in de wijken.
Wethouder Hein de Haan over de Vogelaarwijken
De Haan zijn oproep: geef woningcorporaties meer ruimte om mensen te huisvesten en te investeren in de wijk. "Ze staan erg onder druk. Tegelijkertijd is de landelijke stedelijke vernieuwingsaanpak is opgehouden te bestaan. We zitten in het laatste restje beschikbare middelen, dus dat is ook zorgelijk." Al helemaal in combinatie met de grote tekorten op het sociale domein, zegt De Haan.

'Gedifferentieerde wijk'

Die drie dingen samen maken dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van Heechterp-Schieringen. Maar een oplossing is volgens De Haan het inzetten op een 'gedifferentieerde wijk'. Dat houdt in dat meer verschillende woningen en verschillende doelgroepen bij elkaar worden gezet.
De Haan denkt dat er nog hoop is voor Heechterp-Schieringen. "Het is wijk die ook hartstikke leuk is en waar dingen goed gaan. Die stigmatiserende stempel vinden ze zelf heel vervelend. We staan aan de vooravond van weer plannen maken voor Heechterp-Schieringen om de wijk weerbaarder en vitaler te maken."
Kelly Kao van het Bewonersbedrijf Heechterp-Skieringen
Sinds 2010 zijn ze bij Bewonersbedrijf Heechterp-Skieringen bezig om de bewoners actief mee te laten helpen bij het beter maken van de wijk. En dat werkt, zegt Kelly Kao van dat bewonersbedrijf. "Bewoners uit de wijk gaan hier aan de slag. Of ze onderhouden het groen in de wijk, maken schoon of koken voor bewoners. Zo wordt de wijk wat leefbaarder." Ook is het de bedoeling dat de wijkbewoners weer onder de mensen komen.
Volgens Kao is Heechterp-Skieringen niet zo negatief als dat het in het nieuws wordt neergezet. Ze omschrijft de wijk als gezellig. "Ik zou het als een dorpsgevoel omschrijven. Iedereen kent elkaar."