Provincie Fryslân legt zich neer bij mindere schaderegeling voor kleine gasvelden

Omwonenden van kleine gasvelden zijn razend. Volgens een regeling hebben ze minder recht op schadevergoeding dan mensen die boven of rond het grote gasveld in Groningen wonen. Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft wel vertrouwen in de onafhankelijke commissie die na de schade gaat kijken. Hij vindt dat je de kleine gasvelden niet moet vergelijken met het grote Groninger veld.
Reacties op de verschillende regelingen:
Lytse gasfjilden
In Groningen geldt nu de omgekeerde bewijslast: alle schade wordt toegeschreven aan de mijnbouw, behalve wanneer het helemaal duidelijk is dat de schade een andere oorzaak heeft. Die regeling geldt in Fryslân niet, erkent Hoogland. "Wij hebben ooit een manifest naar de Tweede Kamer gestuurd over die omgekeerde bewijslast. Maar de overheid heeft nu voor een onafhankelijke commissie gekozen, die naar de mensen gaat die eventuele schade ervaren van de gasboringen."
© eigen foto
Daar legt de provincie Fryslân zich nu bij neer. "We sluiten ons er voorlopig bij aan", zegt Hoogland. "Wel met de belofte dat we scherp gaan controleren of de mensen wel krijgen wat ze verdienen. Als er werkelijk wordt aangetoond dat eventuele schade door de gaswinning komt, dan moet er sowieso goed en serieus naar worden gekeken. We gaan ervan uit dat de commissie er heel serieus mee omgaat en de schade goed kan vaststellen."
Gedeputeerde Douwe Hoogland