"Afwijzen Smink door Fryslân is niet goed voor de bestuurlijke samenwerking in het noorden"

De door de Friese Staten afgewezen voordracht van Willem Smink als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer is niet goed voor de bestuurlijke samenwerking tussen Fryslân, Groningen en Drenthe. Dat zegt het Groninger SP-Statenlid Jan Hein Mastenbroek. Hij stapte woensdagavond op als voorzitter van de Raad van Advies van die Rekenkamer uit protest tegen de gang van zaken.
Jan Hein Mastenbroek:
Ofwizen Smink troch Fryslan
Tegelijk met Mastenbroek stapten ook alle andere Groninger en Drentse leden uit die Raad van Advies, die nu nog alleen uit de Friese Statenleden Wiebo de Vries (ChristenUnie), Aebe Aalberts (CDA) en Lilianne van dne Broek (PvdA) bestaat. Mastenbroek vindt dat nu de drie commissarissen van de Koning van Fryslân, Groningen en Drenthe maar met z'n drieën moeten besluiten hoe het verder moet met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Bijzondere stemprocedure

In de Provinciale Staten van Fryslân was afgelopen week woensdag geen meerderheid voor Smink na een bijzondere stemprocedure, waarbij commissaris van de Koning Arno Brok de blancostemmen optelde bij de tegenstemmen. Er waren wel meer voorstemmen (17) dan tegenstemmen, waardoor Smink volgens Mastenbroek gewoon benoemd had moeten worden.
Willem Smink © Omrop Fryslân
Volgens Mastenbroek is de interpretatie van Brok in strijd met de provinciewet en met het reglement van orde van Provinciale Staten. Commissaris Arno Brok besloot woensdag echter in overleg met de fractievoorzitters in de Staten dat de stemming niet opnieuw hoefde. Dit besluit was voor Mastenbroek aanleiding om op te stappen bij de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer. "Ik heb het idee dat de staten van Fryslân het effect van hun stemgedrag onderschatten."

'Geen geldige reden voor afwijzing'

Waarnemers denken dat het verzet in de Friese Staten tegen de benoeming van Smink mogelijk te maken heeft met zijn werk als directeur van de Fryske Akademy. Mastenbroek vindt dat echter geen geldige reden om hem af te wijzen. "Wij hebben daar natuurlijk naar gekeken met de Raad van Advies. We zochten juist een ervaren bestuurder uit het Noorden. Zo iemand is altijd ergens bestuurlijk actief. De Akademy is een gesubsidieerde instelling en geen onderdeel van de provincie. Het leek ons daarom geen bezwaar."
Mastenbroek vindt het vooral lastig dat Smink afgewezen is zonder verdere motivatie. Het Groninger Statenlid heeft zelfs commissaris Brok ook schriftelijk om opheldering gevraagd, maar tot nu toe geen antwoord gekregen op zijn vragen.
Het Groninger Statenlid Jan Hein Mastenbroek (SP)