Benoeming Willem Smink gaat definitief niet door: stemming hoeft niet over

De stemming over de benoeming van Willem Smink als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer hoeft niet over. Dat zegt commissaris van de Koning Arno Brok donderdagmiddag na overleg met het presidium van Provinciale Staten. Daarmee is de benoeming van Smink definitief van de baan.
Kommissaris fan de Kening Arno Brok
Een meerderheid van het presidium, dat uit alle fractievoorzitters in de Staten bestaat, vond dat de stemprocedure vooraf duidelijk genoeg was. De commissaris zegt dat sommige fractievoorzitter de stemming over wilden doen: "We zeiden, het was zo duidelijk als wat, en daar laten we het bij. Maar ik baal hier natuurlijk wel van."

Discussie door blanco stemmen

De discussie ging met name over de uitgebrachte blanco stemmen. Volgens Brok was de benoeming verworpen toen een minderheid van 17 Statenleden de naam van Smink op het stembriefje schreef. Er waren ook 17 blanco stemmen, maar die werden door de commissaris bij de 6 tegenstemmers opgeteld.
Willem Smink © Omrop Fryslân
Na de stemming waren er twijfels of dat laatste wel terecht was. Zo keek de voorzitter van de Raad van Advies van de Rekenkamer, Jan Hein Mastenbroek uit Groningen, er erg van op. "Volgens mijn informatie waren er meer voorstemmers dan tegenstemmers en dan is Smink benoembaar."
Eerder gingen Provinciale Staten van Groningen en Drenthe wel akkoord met de benoeming van Smink

Nieuw reglement van orde

Volgens commissaris Brok zit er een 'gat' tussen het reglement van orde van de provinciewet. "Dat zullen we repareren. We zouden al met een nieuw reglement van orde komen. Dan maken we de uitleg over dit punt duidelijk."
De benoeming van Smink gaat dus definitief niet door. "Onze Staten hebben besloten dat ze Smink niet in deze functie te willen. En anders kan ik dat niet maken." Willem Smink zei na het niet doorgaan van zijn benoeming het jammer te vinden voor zichzelf en voor de Noordelijke Rekenkamer.