Waddenvereniging: zet zoutwinning stop

De Waddenvereniging vindt dat er direct gestopt moet worden met zoutwinning. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de effecten van de zoutwinning op de natuur van de Waddenzee niet betrouwbaar kunnen worden gemeten.
© Omrop Fryslân
Dat is volgens de Waddenvereniging reden om direct te stoppen. De onderzoekscommissie schrijft dat ESCO, het mijnbouwbedrijf, een dikke onvoldoende krijgt.
In 2013 kreeg ESCO een vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee onder de voorwaarde dat goed in de gaten moest worden gehouden wat de effecten op de natuur zijn. Die monitoring is niet goed gedaan.
De Waddenvereniging vindt dat ESCO pas verder mag als de monitoring wel goed is geregeld.

Frisia: 'Paar dingen veranderen'

Directeur Durk van Tuinen van Frisia, dat onder ESCO valt, zegt dat de auditcommissie heeft gezegd dat het zoutwinningsbedrijf zaken aan moet passen in de metingen. Volgens Van Tuinen gaat het monitoren in principe goed, maar moeten er een paar dingen worden veranderd. Het bedrijf neemt de aanbevelingen van de commissie over. Het boren is nog niet begonnen.