Leeuwarder wethouder Herwil van Gelder stapt op

Wethouder Herwil van Gelder van de gemeente Leeuwarden heeft dinsdagmiddag zijn ontslag aangekondigd op het stadhuis van Leeuwarden. Van Gelder was wethouder voor PAL GroenLinks en verantwoordelijk voor het opnieuw inrichten van de WMO.
Ljouwerter wethâlder Herwil van Gelder stapt op
Er was de afgelopen veel ophef rondom Van Gelder. Om de tekorten in de zorg op te lossen, wilde het nieuwe college de zorg anders inrichten. Van Gelder was daar verantwoordelijk voor. In december 2018 sneuvelde de wethouder bijna toen het hem niet lukte de raad te overtuigen.
Hij kreeg een laatste kans om in samenwerking met een aantal zorgorganisaties een nieuw plan te maken. Maar dat is niet gelukt. Afgelopen week haakten vier zorgaanbieders af bij de aanbesteding.
Van Gelder overleefde woensdag nog een motie van wantrouwen van oppositiepartijen Gemeentebelangen Leeuwarden, ChristenUnie, VVD, Lijst058 en de FNP. De motie kreeg echter geen steun van de PvdA, D66 en het CDA en werd met 26 tegen elf stemmen verworpen.

"Onvoldoende draagvlak"

"Helaas heb ik moeten constateren dat er in de coalitie onvoldoende draagvlak is voor mij om effectief als bestuurder te kunnen opereren", schrijft Van Gelder in een reactie. "De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de noodzakelijke vernieuwingen in het Sociaal Domein. Ook op andere dossiers heb ik me volop ingezet op de grote opgaven die er op de gemeente afkomen. Ik noem daarbij de energiestrategie, duurzaamheid, klimaat en statushouders."
"Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met het team van professionals en ben trots op wat we samen bereikt hebben in deze gemeente."
Verslaggever Hayo Bootsma over het opstappen
Herwil van Gelder © Omrop Fryslân

Teleurgesteld

De PAL GroenLinks-fractievoorzitter Evert Stellingwerf laat weten teleurgesteld te zijn in hoe dit allemaal is gegaan en wenst Van Gelder sterkte. In een schriftelijke reactie meldt de partij: "Herwil is een vakkundige wethouder die zich op integere wijze heeft ingezet voor de vernieuwing van het sociaal domein en het verduurzamen van Leeuwarden. We wensen Herwil de komende tijd veel sterkte en hopen dat hij zich snel kan richten op een andere uitdaging."
Woensdag overleefde Van Gelder ong een motie van wantrouwen, maar nu blijkt dat er ook binnen de coalitie niet genoeg vertrouwen is in de wethouder. De partij gaat in overleg over wat het opstappen van Van Gelder precies zal betekenen voor hun rol in het college. PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi wil eerst nog geen reactie geven.
Burgemeester Buma zegt dat hij het besluit van Van Gelder om op te stappen respecteert, maar dat hij betreurt dat deze stap nodig was. "Ik dank hem voor zijn grote inzet als wethouder voor de gemeente Leeuwarden. De taken van wethouder van Gelder zullen tijdelijk worden waargenomen door het college van b&w."