Hof stelt ontbinding Hells Angels uit

De Hells Angels hoeven nog niet te worden ontbonden. Het gerechtshof in Arnhem stelt dat de motorclub het hoger beroep mag afwachten. De club heeft ook een afdeling in Harlingen.
De Hells Angels yn Harns moasten yn maaie foarich jier it logo fan harren klupgebou helje © Kappers Media
De rechtbank in Utrecht besliste vorig jaar dat de Hells Angels worden verboden en moeten worden ontbonden, ongeacht het hoger beroep. Het hof in Arnhem stelt echter dat de uitvoering van die beslissing wordt uitgesteld zolang er nog geen vonnis is in hoger beroep.
Volgens het hof is de ontbinding van de motorclub niet terug te draaien als in hoger beroep een ander vonnis valt dan bij de rechtbank. Ook voor de leden van de Hells Angels heeft het vonnis van de rechtbank al gevolgen. Sommigen zijn ontslagen of op non-actief gezet omdat ze lid waren van een organisatie die volgens de rechtbank geweld faciliteerde en verheerlijkte.
Het gerechtshof benadrukt dat het uitstel van de ontbinding geen consequenties heeft voor het uiteindelijke vonnis. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is op 26 mei.