Jouke de Vries over bescheiden aantal studenten Leeuwarden: "Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit"

Het gaat bij de jonge Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen niet om het aantal studenten, maar om de kwaliteit. Dat zegt bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen donderdagavond op de jaarlijkse Epo van Doumalezing in de dorpskerk van Huizum.
Jouke de Vries oan it wurd yn de Huzumer doarpstsjerke © Omrop Fryslân
De Vries reageerde op kritiek uit de Friese politiek op de nog bescheiden aantallen studenten in het vorig jaar geopende Leeuwarder beursgebouw. De Vries wil zelf ook graag meer studenten in Leeuwarden, maar dat heeft volgens hem vooral tijd nodig. "We zijn op de goede weg. De bacheloropleiding is nu al uitgeroepen tot één van de besten van het land. Als er nu nog een tweede bacheloropleiding bijkomt, bijvoorbeeld op het gebied van Data Science, dan komt het goed."

Tegenwicht

De vries is sinds zijn benoeming als bestuursvoorzitter bezig om de Rijksuniversiteit Groningen te profileren als de 'Universiteit van het Noorden', als tegenwicht tegen de internationalisering. Net zoals het hbo-onderwijs moet ook de universiteit meer de samenwerking met de regio en het regionale bedrijfsleven zoeken. De Vries ziet de toekomst van zijn universiteit vooral als onderdeel van een noordelijk netwerk, waar hij met klem ook het noorden van Duitsland bij wil betrekken. Bij die visie van de Universiteit van het Noorden past ook een 'gedifferentieerde groei' in Leeuwarden, zegt De Vries.

Betere samenwerking

Bij een goede samenwerking tussen universiteit, hogescholen en het bedrijfsleven kan die universiteit van het Noorden op termijn wel eens net zo nieuwsgierig en belangrijk worden als de zogenoemde 'Brainport Eindhoven' rond de Technische Universiteit. Voorwaarde daarbij is wel dat overheden, universiteit en hogescholen beter samenwerken en dat ook de lobby van het Noorden in Den Haag beter wordt. "In Den Haag en Brussel is nu onvoldoende bekend dat er in het Noorden een netwerk van kennisinstellingen is met een duidelijke innovatieagenda."
De Huzumer doarpstsjerke © Omrop Fryslân
De ontwikkelingen in de oude academiestad Franeker noemde De Vries 'erg interessant'. "Met het openen van de historische Botniastins wordt op 5 februari de schande van Napoleon - die de universiteit in 1811 sloot - uitgewist." Franeker is historisch en cultureel van groot belang, volgens De Vries.
De Huizumer dorpskerk had De Vries uitgenodigd om de jaarlijks Epo van Doumalezing in de kerk te verzorgen. Epo van Douma was een Huizumer edelman in de 16e eeuw. Hij moest vanwege zijn geloof naar Emden in Oost-Friesland vluchten en schonk de Huizumer kerk later twee klokken, die er nog altijd hangen.
Luister de reportage over de Epo van Doumalezing