CO2-uitstoot compenseren in de veenweiden? Dat kan straks in Fryslân

Friezen kunnen op korte termijn hun CO2-uitstoot compenseren in de eigen provincie. Het afkopen van CO2-uitstoot is op zichzelf niet nieuw: het kan nu ook al als je bijvoorbeeld met een vliegtuig reist, of naar een Waddeneiland. Daarbij gaat het geld meestal naar een project in het buitenland en niet naar Fryslân, maar dat verandert nu.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Er komen binnenkort goedgekeurde certificaten op de markt die daarvoor gebruikt kunnen worden. Boeren in veenweidegebieden krijgen die certificaten als ze de grondwaterstand omhoog brengen. Daardoor komt er minder CO2 vrij uit het veen en het heeft ook nog eens gunstige effecten op de natuur. Mensen kunnen die certificaten dan kopen om de CO2-uitstoot te compenseren.
Zo krijgt de boer betaald voor het verhogen van het waterpeil en wordt de lagere opbrengst van het nattere land gecompenseerd. De constructie kan een boer 400 tot 700 euro per hectare opleveren. Het initiatief is donderdagmiddag bekendgemaakt op de nieuwjaarsborrel van de Friese Milieu Federatie in Leeuwarden.

Klimaatverandering

De hoge CO2-uitstoot is een belangrijke bron van klimaatverandering. De zogenoemde koolstofcertificaten worden aangeboden op een vrijwillige koolstofmarkt er er is nu al veel interesse laat de milieufederatie weten. Er komen in totaal vijf regionale markten: In Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Utrecht en dus Fryslân. Uiteindelijk zou hierdoor ook een nationale koolstofmarkt kunnen ontstaan.

Gebiedsprojecten

In het klimaatakkoord staat dat er in 2030 een megaton CO2 bespaard moet zijn in het veenweidegebied; gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen auto's. Naast het opzetten van regionale koolstofmarkten wil de federatie ook nog tien gebiedsprojecten opzetten in de veenweidegebieden.
Monique Plantinga van de Fryske Miljeu Federaasje