"Meer bedrijven moeten openstaan voor jongeren uit het praktijkonderwijs"

"Geef deze kinderen een kans, want je krijgt er heel veel voor terug." Dat zegt rietdekker Feije Sikkema uit Tytsjerk. Zijn bedrijf staat open voor stagiairs uit het praktijkonderwijs. Meer bedrijven zouden dat moeten doen, vindt hij.
"Mear bedriuwen moatte iepenstean foar jongerein praktykûnderwiis"
Afgelopen woensdag was de eerste aflevering van de serie 'Ik bin PRO'. Daarin volgt presentator Raynaud Ritsma leerlingen in het praktijkonderwijs en probeert hij de vooroordelen over deze tak van onderwijs uit de wereld te helpen. Omrop Fryslân schenkt deze week aandacht aan dit thema. Het verhaal van de leerling. de ouder, de docent. directeur en werkgever, het komt allemaal voorbij.
Verslaggever Jantine Weidenaar is bij het rietdekken van een boerderij bij Koarnjum
Peter Herder loopt ongeveer een jaar stage bij het rietdekbedrijf van Sikkema. "Het gaat heel goed met hem. Hij had even iets meer begeleiding nodig in het begin. Iets meer uitleg. Maar deze jongen wil wel. Hij wil het graag leren. Hij zou hier eigenlijk maar twee dagen in de week zijn, maar hij wilde zelf een extra dag."
Jantine Weidenaar in gesprek met stagiair Peter Herder
© Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
Peter Herder heeft er dus op eigen verzoek een extra stagedag bij gekregen. "Ik wilde wat meer leren en daarom wilde ik er een dag bij doen. Dat vond school helemaal prima." De rest van de tijd gaat Peter naar school. Wat hij het liefste doet, is werken op zijn stageplek.
Sikkema vindt het belangrijk dat bedrijven openstaan voor deze soort jongeren. Hij heeft zelf een dochter die het praktijkonderwijs volgt. "Deze jeugd moet het met de handen doen en verdienen. Maar dan moeten ze zich wel kunnen voorbereiden op het werkveld."
Hij heeft meerdere jongens een kans gegeven in zijn bedrijf. Sikkema heeft een klein bedrijf waar zoiets mogelijk is. "In deze wereld gaat het om tijd en geld. Dat heeft niet iedereen."

Ik bin PRO

In Fryslân bezoeken zo'n 1300 kinderen het praktijkonderwijs, het voortgezet onderwijs voor kinderen voor wie het VMBO te hoog gegrepen is, omdat ze moeite hebben met leren. Over de leerlingen en het praktijkonderwijs bestaan veel vooroordelen. Daarom heeft Omrop Fryslân in samenwerking met het praktijkonderwijs Fryslân de televisieserie 'Ik bin PRO' gemaakt. De afleveringen zijn met ingang van woensdag 22 januari elke woensdag te zien om 17.30 uur bij Omrop Fryslân.