Fryslân houdt benoeming Willem Smink als voorzitter Noordelijke Rekenkamer tegen

Willem Smink wordt toch niet de nieuwe voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. Een meerderheid van de Friese Staten stemde woensdag tegen. De Staten van Drenthe en Groningen stemden in december wel positief over de benoeming van Smink. In de Friese Staten stemden 17 leden voor en 24 tegen of blanco.
Willem Smink © Omrop Fryslân
De Rekenkamer is een samenwerking van de drie noordelijke provincies. De kamer doet onafhankelijk onderzoek naar het provinciaal beleid van de provincies. Alle drie Provinciale Staten moesten instemmen met de benoeming van de voorzitter.
Omdat de stemming anoniem was, is de echte reden waarom de Statenleden tegen de benoeming van Smink hebben gestemd, niet bekend. Mogelijke reden zou zijn dat Smink vanaf 2018 interim-bestuurder van de Fryske Akademy was. De Akademy is deels afhankelijk van de provincie.
In de vacaturetekst stond echter uitdrukkelijk vermeld dat de nieuwe voorzitter geen binding mag hebben met het bestuur van de drie provincies of hun (andere) verbonden partijen. Smink zou met zijn vorige functie te dichtbij het vuur zitten.