Provinciale Staten keuren Cultuurnota Nij Poadium goed

Provinciale Staten gaan akkoord met de nieuwe provinciale cultuurnota 'Nij Poadium' van 2021 tot 2024. Wel moeten er op sommige vlakken aanpassingen plaatsvinden. Zo willen de meeste partijen meer aandacht voor amateurkunst, jonge makers en de concurrentiepositie van kleinere musea in vergelijking met grote musea.
Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
Met de nieuwe cultuurnota verandert er veel voor cultureel Fryslân. Organisaties krijgen niet meer vanzelfsprekend een subsidie. Ze moeten daarvoor nu iedere vier jaar een aanvraag doen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de goedkeuring van Provinciale Staten. Ze staat achter de extra aandacht die de Provinciale Staten willen hebben voor zaken als amateurkunst.

Subsidie aanvragen

De cultuurnota is net op tijd goedgekeurd door Provinciale Staten. Vanaf februari kunnen culturele organisaties subsidie aanvragen bij de provincie. Voor de zomer moet duidelijk worden wie er wel of niet geld krijgt. Een speciale commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van verschillende criteria.
Gedeputeerde Sietske Poepjes