Lastige gesprekken Wetterskip over oplossing voor veenweidegebied

Urenlang hebben ze er maandagavond over gesproken: het veenweidegebied in Fryslân. Wetterskip Fryslân organiseerde een avond om met betrokkenen te praten over het plan van aanpak. Die komt langzamerhand dichterbij, maar er is volgens Auke Wouda van Water Natuurlijk nog wel een weg te gaan.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Dat er wat moet gebeuren in het veenweidegebied is wel duidelijk. Onder andere door de droogte zakt de bodem van 70.000 bunder land, en verdwijnt de Friese veengrond. Daarnaast wordt door de verzakking de uitstoot van CO2 hoger. Door het verhogen van het waterpeil moeten de negatieve gevolgen van de droogte worden opgelost, maar dat heeft nogal wat gevolgen, met name voor de landbouw.

Pijn

Toch ligt de sleutel voor de oplossing van dit probleem, volgens Wouda, juist bij diezelfde landbouw. "Je zult toe moeten naar natuur-inclusieve, grondgebonden, kringloop landbouw wil je dit probleem echt op kunnen lossen." Dit doet veel mensen pijn, en dat zorgt ervoor dat de discussie lastig is en lang duurt.
Er wordt op dit moment al gewerkt aan oplossingen, maar de vraag is volgens Wouda of er op dit moment al wel genoeg gebeurt om klaar te zijn voor de toekomst op de lange termijn. "Dat aan de ene kant de CO2 uitstoot afneemt en dat het probleem van de stikstof wordt opgelost."

Concrete stappen

Portefeuille Jan van Weperen heeft maandagavond al wel een toezegging gedaan, om de partijen dichter bijelkaar te brengen. "Er komt in het najaar een echt uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaar", vertelt Wouda. "En hierin komen concrete resultaten te staan die we in die tien jaar moeten bereiken." Dat zijn dan richtingaanwijzers voor de toekomst. "Je zult duidelijk moeten zijn dat we niet zo door kunnen gaan zoals we nu doen, en dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn."
Woensdag wordt er in Provinciale Staten over het vraagstuk gesproken.