Lokale sportakkoorden moeten meer mensen aan het sporten krijgen

Sport moet leuk en toegankelijk worden voor iedereen. Dat is het doel van het zogenaamde Nationale Sportakkoord, dat langzamerhand ook op lokaal niveau concreet wordt. Joan Boelens uit Drachten is betrokken bij de drie noordelijke provincies om tot lokale sportakkoorden te komen.
© Omrop Fryslân, René Koster
Alle Friese gemeenten hebben al toegezegd mee te doen om dit van de grond te krijgen. Dat betekent dat op lokaal niveau gemeenten, sportclubs en andere maatschappelijke organisatie gezamenlijk de ambities bepalen voor hun lokale sportakkoord. Dat moet in ieder geval een actieplan zijn om meer mensen met plezier aan het sporten te krijgen. De oproep is dan ook: "Blijf geen supporter, maar word speler!"
Joan Boelens in gesprek met verslaggever René Koster
Sportclubs die meedoen hebben daar ook voordeel van, want ze krijgen een directe invloed op het beleid en professionele steun. In de actieplannen zal ook aandacht zijn voor het bereiken van speciale doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking en mensen uit wijken waar minder dan gemiddeld wordt gesport.

Jaloerse blik naar Fryslân

Volgens Boelens wordt landelijk met een jaloerse blik naar Fryslân gekeken, omdat het hier met de lokale akkoorden veel vlotter loopt dan op andere plaatsen in Nederland. Boelens denkt dat mogelijk het Friese gemeenschapsgevoel daar wat mee te maken heeft. Begin april moeten de lokale plannen klaar zijn.
Meer informatie is te vinden op www.allesissport.nl of bij de afdeling sportzaken van de eigen gemeente.
Verslaggever René Koster en Joan Boelens
© Omrop Fryslân, René Koster