Fusie moet christelijk onderwijs in Noardeast-Fryslân redden

Een bestuurlijke fusie moet ervoor zorgen dat het christelijk middelbaar onderwijs in Noardeast-Fryslân ook in de toekomst blijft bestaan. Het Dockinga College, CSG Liudger en het Lauwers College hebben daarom een plan opgesteld dat die fusie mogelijk maakt. Ook de praktijkschool PRO Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog doen mee.
Fúzje moat kristlik ûnderwiis yn Noardeast-Fryslân rêde
De scholen maken zich zorgen over de toekomst door de krimp. Die zal ervoor zorgen dat er minder leerlingen binnenkomen en daardoor ook minder geld. "We kunnen het op dit moment wel redden, maar er zijn grote bestuurlijke vraagstukken. We hopen door die samenwerking ook de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden", zegt Joop Vogel, bestuurder van het CSG Liudger.
Hoe sterk het leerlingenaantal zal afnemen, kan Vogel nog niet zeggen. "Er spelen allerlei factoren mee. Maar we houden rekening met een daling van 2 tot 10 procent van onze leerlingen." Om dat op te vangen willen de scholen een groot deel van de ondersteunende diensten samenvoegen.

Scholen blijven bestaan

De fusie zou, zoals de plannen nu staan, geen banen kosten en ook de schoollocaties blijven allemaal bestaan. "Ik kan natuurlijk niet helemaal in de toekomst kijken, maar onze intentie is om zeker alle scholen te laten voortbestaan." De komende maanden praten de medezeggenschapsraden over de plannen. Het kan nog wel een aantal jaar duren voordat de fusie een feit is.
Verslaggever Wytse Vellinga sprak met Joop Vogel van het CSG Liudger in Drachten