CDA Fryslân wil aandacht voor jonge makers in de culturele sector

De CDA-statenfractie wil in het nieuwe provinciale cultuurbeleid meer aandacht voor jonge makers. Volgens de partij lopen de jonge makers in het voorgestelde provinciebeleid het risico om tussen wal en schip te vallen bij het toekennen van cultuurgeld.
It Provinsjehûs yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
"Juist deze jonge makers zijn de aanzwengelaars van vernieuwing in onze mienskip en zij mogen gezien worden als een belangrijke stem van hun generatie", zegt CDA-statenlid Wieke Wiersma. "Het CDA wil de provincie en de Friese gemeenten aansporen actief werk te maken van de facilitering van makersplekken of brûsplakken voor jonge makers."
De fractie pleit daarnaast voor het opzetten van een Friese Cultuur Kaart. Daarop kunnen cultuurmakers duidelijk zien waar en hoe in de provincie, Friese gemeenten, het Rijk en het bedrijfsleven subsidie te krijgen is. Verder roept de fractie de provincie op om samen met gemeenten en het bedrijfsleven te onderzoeken hoe buitenlandse bedrijven kunnen worden gekoppeld aan het Friese cultuuraanbod.

Nij Poadium

De provincie investeert de komende vier jaar 144 miljoen euro in kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Dat staat in de cultuurnota Nij Poadium, die woensdag door de provinciale staten zal worden behandeld.
In de periode
De provinsje ynvestearret de kommende fjouwer jier 144 miljoen euro yn keunst, kultuer, taal, ûnderwiis en erfgoed. Dat stiet yn de kultuernota Nij Poadium, dy't woansdei troch provinsjale steaten behannele wurde sil.
In de periode 2021 tot 2024 verandert er veel voor cultureel Fryslân. Organisaties krijgen niet meer vanzelfsprekend een subsidie. Zij moeten daarvoor nu iedere vier jaar een aanvraag doen. Een speciale commissie beoordeelt daarna aan de hand van diverse criteria wie de subsidie krijgt.