Vogelwacht Raard-Brantgum schrikt van komst baggerdepots bij weidevogelgebiet

De nazorgers van vogelwacht Raard kunnen het bijna niet geloven: er komen twee baggerdepots van Wetterskip Fryslân dicht op weidevogelgebieden waar afgelopen jaar nog meer dan 30 gruttopaartjes zaten. "We voorzien een grote verstoring", vertelt Thom Feddema van de vogelwacht Raard-Brantgum.
De aanleg van een baggerdepot © Thom Feddema, Fûgelwacht Raard-Brantgum
Er is twintig jaar lang gewerkt en geïnvesteerd om intensieve weides zo om te vormen dat de grutto's en nog veel meer vogelsoorten er graag willen broeden. De vogelwacht is er zeker van dat de 1.40 meter hoge depots er voor zullen zorgen dat die vogels komend voorjaar er niet meer willen zijn.
Wat is er bij Wetterskip Fryslân aan de hand om tegen negatieve adviezen in te gaan?
Thom Feddema
"We maakten ons aanvankelijk niet veel zorgen", vertelt Feddema. "Maar toen hebben we ons er als nazorgers in verdiept. Het zal toch niet, dachten we. Na ecologisch onderzoek kwam er een negatief advies en toen dachten we dat het wel mee zou vallen." Ondanks dat negatieve advys komen de depots er dus toch.
"Wat is er bij Wetterskip Fryslân aan de hand om tegen zulke adviezen in te gaan?", vraagt Feddema zich af. De nazorgers hebben contact opgenomen met de politiek en er zijn vragen gesteld bij het waterschap. "Het dagelijks bestuur zei dat ze naar een andere locatie zouden kijken. Maar op 5 december lazen we bij Omrop Fryslân dat de baggerdepots er toch komen."
De depots zullen er zo'n twee jaar lang liggen en zijn nodig voor het baggeren van de Raarder Feart en de Holwerter Feart.

Protestbord: 'Weidevogelbeheer van 't Wetterskip is bagger'

De aanleg van een depot is al begonnen. Volgens Thom Feddema van de vogelwacht Raard-Brantgum is al geprobeerd om het tegen te houden en hebben natuurdeskundigen negatief geadviseerd. Ook via de provinciale politiek is geprobeerd om de aanleg tegen te houden. De eerste protestborden zijn nu gemaakt door de boze en teleurgestelde nazorgers.
Thom Feddema van de vogelwacht Raard-Brantgum