Natuurherstel It Sân op schema: goed voor weidevogels, waterplanten en vissen

Tussen Koudum en De Fluezen is er een grote ingreep in de natuur geweest om zowel zeldzame moerasnatuur terug te krijgen als weidevogels te helpen. Mede door een dam tussen het meer It Sân en de rest van het boezemwater te maken, is het gelukt het waterpeil behoorlijk te verlagen.
Oanpak natuerwerstel it Sân by Koudum op streek
Een deel van het riet aan de rand van It Sân wordt verdeeld over nieuw gemaakte ondieptes. Daardoor ontstaat een vorm van riet die belangrijk is voor soorten die moeras nodig hebben om in te leven. De vijf jaar durende peilverlaging helpt daarbij mee.
Riet is van de wal naar het meer verplaatst © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Voordat het grote gemaal bij Stavoren er was, was er nog verschil tussen winter- en zomerpeil. Dat zorgde ervoor dat het riet zichzelf verjongde en dat leverde een overgang van droog land naar de meren op, waar bijvoorbeeld dotterbloemen het goed deden, de Noordse woelmuis kon bestaan en de roerdomp zich thuis voelde. Omdat het peilverschil er niet meer is, is deze vorm van moerasnatuur ontzettend zeldzaam geworden bij de Friese meren.

Goed voor de vissen

Doordat het peil nu jaren kunstmatig lager wordt gehouden, kan het daglicht beter bij de bodem komen. Dat moet meer waterplanten opleveren en dat is weer goed voor vissen die van helder water houden.
Het uitzicht over de polder De Samenvoeging naar het meer It Sân © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Maar er ook werk verzet in en bij de polder de Samenvoeging, tussen Koudum en It Sân. Er is een grote plas-dras gemaakt voor weidevogels. En er is voor gezorgd dat vissen vanuit de boezem op plaatsen kunnen komen waar ze eitjes af kunnen zetten.
Die plaatsen zijn daardoor ook weer interessant voor sommige vogelsoorten. De waterhuishouding is sowieso verbeterd. Bij recreatiebedrijf De Kuilart is bovendien een uitzichtpunt gemaakt.
As ûnderdiel fan it projekt is der ek nij útsichtpunt makke by De Kuilart © Remco de Vries, Omrop Fryslân
De aanpak is mogelijk door een samenwerking van lokale boeren met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea in opdracht van de provincie. Daardoor kon het hele gebied in een provinciaal project worden uitgevoerd. Het is nu aan de natuur om gebruik te maken van de gunstige voorwaarden die er nu zijn gemaakt. Dat betekent niet dat al het werk al is gedaan en er geen wensen meer zijn.
Er loopt nu nog een diepe tochtsloot door de polder naar een gemaal, waarbij het water van laag naar hoog wordt gemaald. Dat zorgt ervoor dat kwelwater van de Koudumer kant niet in de polder kan komen. Dat is jammer, want de mineralen in dat water leveren speciale planten en kruiden op die onder andere belangrijk zijn voor vlinders en andere insecten. Door het gemaal te verplaatsen en de sloot ondieper te maken, zou zo iets mogelijk worden gemaakt.