Drukbezochte hoorzitting over gaswinning bij Drachten; bezorgd over plannen

Acht jaar langer én tien keer meer gas moet uit de grond komen in Drachten en omgeving. Tenminste, dat zijn de plannen. Op het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten kunnen omwoners woensdag hun zorgen delen over de plannen voor die gaswinning.
Harksit oer gaswinning by Drachten
Een afvaardiging van drie juristen van het ministerie van Economische Zaken luistert naar die bezwaren tegen de gaswinning van verschillende insprekers. Het gaat om de velden Nijega/Leeuwarden en Earnewâld. Er zijn zo'n 90 mensen.
Sommige insprekers voelen zich niet serieus genomen, zijn bang voor lekkende gasputten en bodemdaling. Jan Bovenlander uit De Wylgen was een van de insprekers. Hij heeft drie bezwaren. "De aantasting van het milieu, door aardgaswinning krijg je minder draagvlak voor de energietransitie, en persoonlijk ben ik bang voor het gevaar van aardbevingen. Ik wil dat er een goed plan komt voor schade en dat er een compensatieregeling net als in Groningen." Hij hoopt dat zijn boodschap is aangekomen.
Hij zorgde er ook voor dat de juristen naar Fryslân kwamen, in plaats dat een grote groep naar Den Haag vertrok. "Omdat dat beter voor het milieu is."
Ook zijn er zorgen dat de schade niet kan worden gemeten omdat er geen nulmeting is. En sommige insprekers zijn bang voor laagfrequent geluid.
© Omrop Fryslân, Timo Jepkema
Timo Jepkema was bij de hoorzitting en sprak met Jan Bovenlander