Infoavond over emigratie massaal bezocht: boeren willen weg

Er lijkt een nieuwe emigratiegolf te ontstaan onder de boeren. De regels en maatregelen vanuit de overheid zouden een belangrijke motivatie zijn voor de drastische verhuisplannen.
© Omrop Fryslân
Bijna overal op de wereld zijn Friese boeren terug te vinden. Met name in de twintigste eeuw hebben veel boerengezinnen het vaderland achter zich gelaten om het op een andere plek te proberen. Vaak gebeurde dat vanwege betere mogelijkheden in het buitenland. De grootste emigratiegolven liggen al tientallen jaren achter ons, maar met de huidige discussies over stikstofregelingen en fosfaatrechten lijkt er een nieuwe emigratiegolf op gang te komen.
Landen zoals Duitsland, Denemarken en Canada zijn op dit moment het populairst om overnieuw te beginnen met een boerenbedrijf. Dinsdagavond was er in Oranjewoud een speciale informatieavond voor boeren met belangstelling voor een eventuele emigratie, en die avond werd druk bezocht. De avond werd georganiseerd door emigratiemakelaar Interfarms.

Een Canadees welkom

Kees Uittenbogerd is speciallist op het gebied van emigratie naar Canada. "De Canadezen dragen de boeren nog op handen, en dat is anders dan in andere landen", vertelt hij. "De bevolking staat positief tegenover de agrariërs." En ook de ruimte is in Canada een stuk beter dan in Nederland: "De vergrijzing vindt ook daar plaats, daardoor zijn er plenty mogelijkheden." Dit geldt volgens Uittenbogerd niet alleen voor melkveehouders maar ook voor akkerbouwers en pluimveehouders.
Een van de bezoekers van de beurs had wel oren naar een eventuele emigratie; "We hebben op dit moment nog geen concrete plannen, maar als iedereen in de familie er hetzelfde over denkt zouden we daar over vijf of tien jaar best kunnen zitten."
In Canada geen discussies over fosfaatrechten of stikstofregels, en volgens Uittenbogerd zijn ze daar ook meer van de langetermijnpolitiek in plaats van ieder jaar weer nieuwe regels. Dat zien de beursgangers wel zitten, merkt ook Frits Bennik van Interfarm: "Sinds dat we fosfaatrechten hebben zien we een toename van interesse in emigratie." Op sommige avonden zijn er bijna 150 geïnteresseerde boeren aanwezig. "Dat kenden wij de laatste jaren helemaal niet meer, toen waren we al blij met 50 belangstellenden."
Luister naar een reportage van Willem de Vries