Haaye Hoekstra sluit zich na vertrek FNP aan bij Gemeentebelangen Waadhoeke

Raadslid Haaye Hoekstra van Waadhoeke sluit zich aan bij Gemeentebelangen. Hoekstra stapte in december na zes jaar uit de FNP-fractie, omdat er een te groot verschil van inzicht was tussen hem en de andere fractieleden van de FNP. Hij heeft de afgelopen weken gebruikt om na te denken over wat hij wilde: stoppen, alleen doorgaan of aansluiten bij een andere partij. Dat laatste is het geworden.
Gemeentebelangen Waadhoeke © Gemeentebelangen Waadhoeke
Er waren meerdere redenen voor Hoekstra om zich aan te sluiten bij Gemeentebelangen. "Als eerste de goede contacten die ik al zes jaar heb met een aantal leden van Gemeentebelangen. In de raad van Menaldumadeel heb ik altijd goed samengewerkt. Er was goed contact, dat is niet anders in Waadhoeke. En als tweede komt het programma van Gemeentebelangen voor een groot deel overeen, ik denk zo'n 80-90 procent. Dat was in Menaldumadeel ook al zo," legt hij uit.
"Zowel Gemeentebelangen als FNP zijn lid van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer. En uit Waadhoeke zit Herre Hof in de schaduwfractie en vanuit de provinciale FNP Wopke Veenstra. Dus eigenlijk ben ik een beetje bij dezelfde bloedgroep gebleven, alleen bij een andere partij."
Eigenlijk ben ik een beetje bij dezelfde bloedgroep gebleven, alleen bij een andere partij.
Haaye Hoekstra

Goed contact

Volgens Hoekstra heeft hij er ook over nagedacht volledig op te houden in de politiek. "Dat heb ik wel overwogen, ik heb daar de afgelopen weken goed oever nagedacht. Ik wilde wel raadslid blijden en wat doen voor de inwoners van Waadhoeke. Alleen doorgaan is een flinke klus, want er zijn zware dossiers en dat red je alleen niet. Of je moet constant keuzes maken. En gezien de contacten en de overeenkomsten met Gemeentebelangen heeft dat geresulteerd in het feit dat wij afgelopen donderdag een laatste gesprek hebben gehad. Er was een goede klink en het leek goed. Toen is definitief het besluit gemaakt."

Portefeuilles nog net bekend

Er is nog niet bekend wat hij precies zal doen de komende twee jaar. "De portefeuilles moeten we nog opnieuw indelen, want die komen er bij. Ik wil ook niet iemand voor de voeten lopen. Maar ik ben goed thuis in ruimtelijke ordening, woningbouw en groen & milieu."
Hoekstra vertelt dat er veel steun is. "Ik heb veel warme reacties gekregen uit de raad, dat heeft hij gesteund in mijn keuze. Ik heb niet één negatief geluid gehoord, dat heeft me goed gedaan en daar wil ik ook mijn dank voor uitspreken. Ik hoop dat ik de komende twee jaar nog veel kan betekenen voor de gemeente."
Haaye Hoekstra over zijn overstap